Inauguracja projektu „Cyfrowe okno na świat”

Ubiegłotygodniowym spotkaniem z mieszkańcami gminy Przasnysz wójt Grażyna Wróblewska zainaugurowała właściwą fazę projektu „Cyfrowe okno na świat” realizowanego z unijnego programu „Innowacyjna Gospodarka”. Pierwsze spotkanie informacyjne dla uczestników dwuletniego projektu pomogło rozwiać wiele wątpliwości i obaw związanych z całym przedsięwzięciem.

Gmina Przasnysz, jako pierwszy samorząd tego szczebla w naszym powiecie, od kilku miesięcy wdraża projekt finansowany z PO „Innowacyjna Gospodarka” – tak pożądanego obecnie działu finansowania z Unii Europejskiej. Kilka miesięcy temu udało się wyłonić grupę 107 gospodarstw domowych, które staną się ostatecznymi beneficjentami programu (tyle właśnie rodzin otrzyma w użytkowanie zestawy komputerowe i uzyska bezpłatny dostęp do internetu na czas trwania projektu). Teraz nadchodzi czas na finalizowanie działań wstępnych i rozpoczęcie etapu szkoleniowego.

Zanim jednak uczestnicy będą mogli rozpocząć komputerową edukację, najpierw należało zapoznać wszystkich z zasadami obowiązującymi w trakcie trwania projektu. Temu służyło spotkanie informacyjne, które zorganizowano 30 września w gościńcu IWA dla mieszkańców gminy Przasnysz. Podczas dwugodzinnego posiedzenia wójt Grażyna Wróblewska przybliżyła idee samego projektu, natomiast szczegóły związane m.in. z procedurami przekazywania sprzętu wyjaśniał koordynator „Cyfrowego okna…” – Jakub Pszczółkowski.

Podczas spotkania wiele osób pytało o warunki odpowiedzialności materialnej za użyczony sprzęt komputerowy. Obecni na sali przedstawiciele Urzędu Gminy Przasnysz starali się rozwiać wszystkie wątpliwości. Jednocześnie też wskazywali na konieczność dbania o przekazane komputery i surowy zakaz odsprzedawania ich osobom trzecim. Dopóki bowiem trwać będzie projekt, faktycznym właścicielem każdego zestawu będzie Gmina Przasnysz, która z kolei będzie musiała rozliczać się z wydanych środków z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego.

W najbliższym czasie pracownicy Urzędu Gminy rozpoczną procedurę przetargową, która ma wyłonić dostawcę wszystkich komputerów i zapewni beneficjentom dostęp do sieci www. Wkrótce potem rozpocznie się realizacja kolejnego etapu, czyli szkoleń dla uczestników oraz dystrybucji sprzętu.


Urząd Gminy Przasnysz


guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments