Ilu radnych w twojej gminie ukończyło studia wyższe?

Ustawa o samorządzie gminnym stanowi, że w gminach do 20 tys. mieszkańców w skład rady wchodzi 15 radnych, w gminach do 50 tys. – 21, a do 100 tys. – 23. Z kolei 25 radnych zasiada w gminach do 200 tys. mieszkańców oraz po trzech na każde dalsze rozpoczęte 100 tys. mieszkańców, nie więcej jednak niż 45. Na podstawie oddzielnej ustawy Rada m. st. Warszawy liczy 60 radnych.

Z danych Głównego Urzędu Statystycznego za 2017 r. wynika, że spośród 39 460 radnych w Polsce ponad 15 tys. ma wykształcenie wyższe (38 proc.).  Skład rady, co najmniej w połowie utworzony z osób z wykształceniem wyższym, dotyczy mniej niż jednej czwartej gmin w kraju (23 proc.). Radni z wykształceniem wyższym częściej zasiadają w gminach miejskich. W pięciu miastach – Podkowie Leśnej, Przemyślu, Sopocie, Poznaniu i Koszalinie – dyplomy wyższej uczelni mają wszyscy radni. W kolejnych siedmiu samorządach tylko jeden radny nie ma wykształcania wyższego. Tak jest w: Białymstoku, Piotrkowie Trybunalskim, Ostrołęce, Siedlcach, Głownie (woj. łódzkie), Wysokiem Mazowieckiem (podlaskie) i Braniewie (woj. warmińsko-mazurskie).

W Warszawie dyplom ma 56 z 60 radnych (93 proc.), w Pile – 21 z 23 (91 proc.), w Gdańsku – 30 z 34 (88 proc.), we Wrocławiu – 32 z 37 (86 proc.), w Chorzowie – 18 z 25 (72 proc.), w Biłgoraju – 14 z 21 (67 proc.), a w Bartoszycach – 12 z 21 (57 proc.).

W większości gmin (77 proc.) ponad połowa składu rady nie posiada dyplomu ukończenia szkoły wyższej. W 35 samorządach nikt z 15-osobowej rady gminy (lub niepełnej 14-osobowej) nie legitymuje się wykształceniem wyższym. W kolejnych 106 gminach studia ukończyła tylko jedna osoba wchodząca w skład danej rady. Niemal we wszystkich przypadkach są to rady gmin wiejskich.

Czy w naszych gminach rządzą wykształceni ludzie?

W mieście Przasnysz mamy 15 radnych, wykształcenie wyższe ma 9 z nich. Odsetek osób po studiach w radzie stolicy powiatu jest najwyższy wśród naszych gmin i wynosi 60 proc. Na tle regionu nie jest to wynik oszałamiający, ponieważ w Mławie i Ciechanowie jest znacznie lepiej. Natomiast pod tym względem na głowę bijemy Maków Mazowiecki.

W Ciechanowie wśród 21 radnych aż 16 może pochwalić się dyplomem; oznacza to, że studia ukończyło 76 proc.  członków rady. Jeszcze wyższy odsetek magistrów, inżynierów i licencjatów jest w Mławie. Na 21 radnych aż 17 (81 proc.) jest po studiach. Bardzo słabo wygląda to natomiast w Makowie Mazowieckim, gdzie po studiach jest 21 proc. rajców, a więc jedynie 4 z 15 osób.

Na 15 radnych gminy Przasnysz pięciu (a więc 33 proc.) może poszczycić się dyplomem ukończenia studiów. Identyczna sytuacja ma miejsce w Krasnem oraz gminie miejsko-wiejskiej Chorzele. W Jednorożcu studia ukończyło dwóch członków rady gminy (13 proc.). Taki sam odsetek radnych jest w Krzynowłodze Małej. Najsłabiej pod względem wykształcenia wyższego wypada gmina Czernice Borowe, gdzie tylko jeden radny ma dyplom ukończenia studiów.

Źródło Kurier PAP oprac. Małgorzata Jabłońska

Skomentuj artykuł

avatar