III sesja Rady Powiatu Przasnyskiego

Na podstawie § 39 ust. 1 i § 40 ust. 1 i 2 Statutu Powiatu Przasnyskiego zwołuję
III sesję Rady Powiatu Przasnyskiego, która odbędzie się 16 grudnia 2014r.
o godz. 14.00w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Przasnyszu  z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie porządku dziennego.
  3. Przyjęcie protokołu z II sesji Rady Powiatu.
  4. Informacja Przewodniczącego Zarządu Powiatu o realizacji uchwał Rady Powiatu oraz pracach Zarządu Powiatu w okresie między sesjami.
  5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawach:

5.1  zaciągnięcia długoterminowego kredytu,

5.2  zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 – 2022,

5.3  wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Przasnyskiego na  rok 2014,

5.4  zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Przasnyszu,

5.5  wyrażenia zgody na złożenie przez Dom Pomocy Społecznej w Przasnyszu wniosku o wygaśnięcie trwałego zarządu do nieruchomości,

5.6  przystąpienia do realizacji projektu pt. „Profilaktyka chorób układu krążenia szansą na poprawę sytuacji zdrowotnej mieszkańców powiatu przasnyskiego”,

5.7  ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu i jego przechowywania na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów usuwania, w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu.

  1. Interpelacje i zapytania.
  2. Wnioski i oświadczenia.
  3. Zakończenie sesji.

Może ci się spodobać również
Komentarze
Loading...