I Ogólnopolskie Forum Plastyków Miejskich

Problem walki z nielegalnymi reklamami i kwestie związane z porządkowaniem przestrzeni publicznej – to główne punkty I Ogólnopolskiego Forum Plastyków Miejskich. Spotkanie odbyło się w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie.

Na początku spotkania założenia do projektu Ustawy o wzmocnieniu narzędzi ochrony krajobrazu przedstawił Grzegorz Kubalski, ekspert kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Na pytanie „Czy plastyk miejski ma tylko walczyć z reklamami?” postarał się odpowiedzieć Piotr Libicki, plastyk miejski urzędu miasta w Poznaniu, a doświadczenia warszawskie zaprezentował Wojciech Wagner, naczelnik wydziału estetyki miejskiej w stolicy. Model jednego biurka, czyli gdańskie podejście do problemu estetyzacji miasta zaprezentował Michał Szymański, naczelnik tamtejszego referatu estetyzacji. Z kolei Rafał Nadolny, Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków opowiedział o postrzeganiu przestrzeni publicznej z punktu widzenia konserwatora. Przedstawiciele Powiatowych Inspektoratów Nadzoru Budowlanego w Warszawie oraz Poznaniu zreferowali temat dotyczący likwidacji nielegalnych reklam i niewielkich obiektów handlowo-usługowych. Na zakończenie spotkania zaplanowano panel dyskusyjny.

I Ogólnopolskie Forum Plastyków Miejskich zorganizowane zostało przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków przy wsparciu wojewody mazowieckiego. Celem spotkania było omówienie najczęściej występujących problemów w przestrzeni miejskiej, a także wskazanie obszarów gdzie należy podjąć działania mające poprawić obecnie obowiązujące przepisy. Przedstawione zostały doświadczenia z Warszawy, Poznania i Krakowa. Podobne spotkania mają być w przyszłości cykliczne, a ich gospodarzami miasta z całej Polski.


 

Może ci się spodobać również
Komentarze
Loading...