I OGÓLNOPOLSKI KONKURS LITERACKI IM. ALFREDA BORKOWSKIEGO POD HASŁEM „OPOWIEŚCI Z RODZINNYCH STRON”

1.Cel konkursu:

– przypomnienie twórczości Alfreda Borkowskiego (15 VI 1930 – 12 II 2012), lekarza, pisarza i społecznika, związanego z ziemią przasnyską i ciechanowską.

Alfred Borkowski urodził się w Mchowie pod Przasnyszem, w Przasnyszu kończył szkołę podstawową i średnią, a w Ciechanowie przez wiele lat mieszkał, pracował i tworzył. Spoczywa na zabytkowym cmentarzu przy ul. Płońskiej. Był autorem ponad trzydziestu książek prozatorskich, gł. o tematyce regionalnej oraz  jedenastu zbiorów poezji.

– ocalanie i utrwalanie wiedzy o przeszłości północnego Mazowsza.

– integracja środowisk literackich  i regionalnych.

– promocja Muzeum Historycznego w Przasnyszu.

2. Konkurs odbywa się w trzech kategoriach wiekowych:

– I (dla młodzieży w wieku 14-16 lat)

– II (dla młodzieży w wieku 17-19 lat)

– III (dla autorów dorosłych powyżej 19 lat)

3. Konkurs adresowany jest do osób nie zrzeszonych lub będących członkami związków twórczych, piszących w języku polskim.

4. Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie do 31 stycznia 2014 r., na adres organizatora jednego utworu o cechach formalnych znamiennych dla prozy Alfreda Borkowskiego  (klechda, legenda, opowiadanie, historia miejscowości, biografia, historia rodziny, opis obyczaju), o objętości do 10 stron standardowego maszynopisu, inspirowanego dziejami północnego Mazowsza ze szczególnym uwzględnieniem powiatów przasnyskiego i ciechanowskiego, nigdzie wcześniej nie publikowanego i nie nagradzanego. Utwór należy przesłać w trzech egzemplarzach, w formie maszynopisu lub wydruku komputerowego, z  dopiskiem na kopercie: Opowieści z rodzinnych stron.

5. Każdy utwór należy opatrzyć godłem, dołączyć zamkniętą kopertę, opatrzoną takim samym pseudonimem, zawierającą dane o autorze: imię i nazwisko, wiek, dokładny adres i telefon kontaktowy.

6. Prace konkursowe w trzech kategoriach: I, II i III ocenia powołane przez organizatorów Jury, w skład którego wchodzą pisarze, historycy i regionaliści. Prace nie spełniające wymogów regulaminu nie będą uwzględniane w konkursie.

7. Laureaci konkursu otrzymają nagrody i wyróżnienia rzeczowe ufundowane przez organizatorów i sponsorów. O wynikach zostaną poinformowane tylko osoby nagrodzone.

8. Organizatorzy nie wysyłają nagród. Nagrody mogą odebrać laureaci lub upoważnione przez nich osoby przez trzy miesiące po ogłoszeniu wyników. Po tym terminie nagrody przechodzą na rzecz organizatorów.

9. Ogłoszenie wyników, uhonorowanie laureatów oraz prezentacja nagrodzonych utworów nastąpi 15 czerwca 2014 r. w rocznicę urodzin Alfreda Borkowskiego w Muzeum Historycznym w Przasnyszu.

10. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac i kosztów przejazdu.

11. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do druku wybranych utworów w „Roczniku Przasnyskim”, „Ciechanowskich Zeszytach Literackich” oraz do cytowania ich w mediach, bez dodatkowej zgody na nieodpłatną publikację.

11. Utwory należy nadesłać na adres:

Muzeum Historyczne w Przasnyszu, ul. Rynek 1, 06-300 Przasnysz

tel./fax 0 29 752 28 66 (MHP)

798 041 801 (koordynator: Piotr Kaszubowski, e–mail: pikas@op.pl)

Organizatorzy:

Muzeum Historyczne w Przasnyszu

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Przasnyskiej

Towarzystwo Miłośników Ziemi Ciechanowskiej

Związek Literatów na Mazowszu


guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments