Hydrofornia w Krzynowłodze Małej działa pełną parą.

To był jeden z priorytetów w tej kadencji samorządowej w Krzynowłodze Małej. Choć trudno nazwać tę inwestycję efektowną, na pewno jest bardzo efektywna. Mowa oczywiście o modernizacji hydroforni w samej Krzynowłodze. Dzięki temu stan wody jest wreszcie dobry, a co ważniejsze – bezpieczny dla ludzi.

Jesienią 2014 roku stan jakości wód w wodociągu z ujęcia w Krzynowłodze Małej budził stałe zastrzeżenia. Nie tylko samych mieszkańców – także Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. Nic jednak dziwnego, skoro remont stacji był odwlekany, a przestarzałe filtry pracowały z coraz mniejszą wydajnością. Groziło to nawet zamknięciem stacji przez służby Sanepidu.

Dlatego od samego początku kadencji wójt Jerzy Humięcki naciskał na przeprowadzenie gruntownej modernizacji hydroforni. Na przeszkodzie stanął jednak brak pieniędzy i niedobory finansowe, które pozostały po latach wcześniejszych. Dodatkowo nie było już szans na pozyskanie środków unijnych.

Stąd też powstał pomysł na podzielenie inwestycji na dwa etapy. Wójtowi udało się też pozyskać środki krajowe – z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dlatego w 2016 roku przystąpiono do opracowania dokumentacji projektowej.

Prace budowlane zakończono w grudniu 2017 roku. Po kompleksowych badaniach Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w marcu 2018 roku Gmina uzyskała pełną przydatność wody do spożycia. Dzięki temu mieszkańcy mogli odczuć znaczną różnicę w jakości, ale też i ilości wody. Sprawne filtry nie powodowały opóźnień w jej wydobywaniu i dystrybucji do gospodarstw domowych.

Koszt wszystkich prac wyniósł dokładnie 668999,98 złotych. Aż jedną trzecią tych wydatków udało się pokryć ze środków pochodzących z WFOŚiGW. Najważniejsze w tym wszystkim jest to, że do mieszkańców dostarczana jest woda spełniająca wszystkie parametry jakościowe, co było priorytetem Wójta od samego początku jego kadencji.

Teraz pozostaje jeszcze remont samego budynku stacji oraz budowa zbiornika retencyjnego o pojemności co najmniej 100 m3. Ma to zapewnić nieprzerwane dostawy wody w trakcie największego poboru, szczególnie w okresach letnich. Prace planowane są na przyszły rok.


Źródło UG Krzynowłoga Mała
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments