Halowy Turniej Piłki Nożnej – zaproszenie

Ośrodek Sportu i Rekreacji zaprasza wszystkie chętne drużyny do udziału w Noworocznym Halowym Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza Przasnysza, który odbędzie się w hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 1 w dniu 17.01.2016 (niedziela).

Zapisy prowadzimy w terminie do dnia 13.01.2016r. (tel.297522926;603085779)
uwaga: ilość miejsc ograniczona. decyduje kolejność zgłoszeń.

REGULAMIN TURNIEJU

Organizator: OSiR Przasnysz,
Miejsce: Hala Sportowa przy Szkole Podstawowej Nr 1
Termin: 17.01.2016r. godz. 10.00

Uczestnicy: w turnieju udział bierz 10 drużyn zgłoszonych do turnieju. Drużyna składa się z 10 zawodników (na boisku gra 4 zawodników pola + bramkarz). Drużyny ubezpieczają się na koszt własny.
System gry: w pierwszym etapie zespoły podzielone są na 2 grupy po 5 zespołów w każdej z grupie. W grupach mecze rozgrywane będą systemem „każdy z każdym”. Do półfinałów awansują po dwie najlepsze drużyny w grupach. W drugim etapie turniej rozgrywany będzie systemem pucharowym.

Zasady gry: – czas gry: 10 min.
– bramka 3 x 2 m
– zmiany systemem hokejowym,
– aut wznawiany nogą z linii bocznej boiska,
– zabronione „wślizgi”,
– wszystkie rzuty wolne są rzutami bezpośrednimi,
– przy rzutach wolnych, rożnych i autach ustawienie zawodnika drużyny przeciwnej minimum 4 m od piłki.
– bramkarz wznawia grę nogą, lub ręką bez konieczności ustawienia piłki,
– ławka kar – 1 min., czerwona kartka
– w pozostałych przypadkach obowiązują przepisy PZPN

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

1. Za miejsca I-III drużyny otrzymają puchary ufundowane przez Burmistrza Przasnysza
2. Wszystkie pozostałe drużyny otrzymają pamiątkowe dyplomy.

KARY

Niezależnie od kar przewidzianych w obowiązujących przepisach gry w piłkę nożną stosuje się:
• Kary dyscyplinarne: czasowe wykluczenie zawodnika z gry na 1 minutę /żółta kartka/ lub 2 minut /czerwona kartka/ w zależności od stopnia przewinienia,
• W przypadku straty bramki przez zespół grający w osłabieniu na skutek żółtej kartki, kara dyscyplinarna ulega anulowaniu i można wprowadzić do gry ukaranego zawodnika,
• Czerwona kartka (również będąca skutkiem drugiej żółtej kartki) powoduje wykluczenie z gry oraz automatyczny zakaz gry ukaranego zawodnika w następnym meczu,
• W przypadku straty bramki przez zespół grający w osłabieniu na skutek czerwonej kartki otrzymanej przez jednego z zawodników można wprowadzić do gry zawodnika innego niż ukarany czerwoną kartką.

SPRAWY RÓŻNE

1. Obsługę sędziowską, techniczną oraz sprzęt do gry zapewnia organizator.
2. Zawodnicy grają w obuwiu miękkim sportowym .
3. Ubezpieczenie od NW każdy zespół zapewnia we własnym zakresie.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialność za urazy doznane podczas trwania turnieju oraz zaginione rzeczy.
5. Organizator nie ubezpiecza dodatkowo uczestników od następstw nieszczęśliwych wypadków.
6. Za przedmioty pozostawione w szatniach organizatorzy nie biorą odpowiedzialności.
7. W przypadku rażąco niesportowego zachowania, organizator ma prawo do ukarania zawodników lub całej drużyny poprzez odsunięcie z turnieju.
8. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora.

Sprawy sporne rozstrzyga organizator.
Przystąpienie do turnieju oznacza akceptację regulamin
Organizator


 

guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments