Granty FIO Mazowsze Lokalnie trafią do pięciu grup z powiatu przasnyskiego.

W ostatnim czasie informowaliśmy o grupach, które dotarły do II etapu FIO Mazowsze Lokalnie i przed komisją konkursową prezentowały swoje wnioski. Pięciu z nich, w tym jednej organizacji, z terenu powiatu przasnyskiego udało się zdobyć granty.

 

Trafi do nich około 29 tys. złotych na takie inicjatywy, jak morsowanie, hokej, wyjazdy rowerowe, a także walka z hejtem i zajęcia z dramy. Do samego miasta Przasnysz trafi blisko 20 tys. złotych na realizację 4 projektów.

– Czas pandemii został dobrze spożytkowany przez organizacje i grupy nieformalne. Właśnie w tym czasie trwał nabór wniosków. Udzielaliśmy wsparcia merytorycznego i konsultowaliśmy wnioski zdalnie – mówi Grzegorz Herubiński, prezes Federacji ROSA, który prowadzi Centrum Animacji i Wsparcia Społeczności Lokalnej.

Pomocy grupom w kontakcie z komisją konkursową udzieliła Wioletta Wilga, animatorka Centrum Animacji i Wsparcia dla Społeczności Lokalnej.

– Jesteśmy dumni z organizacji i grup nieformalnych, które do końca dzielnie walczyły o swoje projekty, biorąc udział w prezentacjach on-line. W Centrum przygotowaliśmy studio, w którym organizacje mogły łączyć się z komisją FIO Mazowsze Lokalnie. Czuliśmy obowiązek, aby stworzyć takie warunki, aby ułatwić wszystkim kontakt z komisją. Taka jest misja Centrum. Wspierać aktywnych mieszkańców – mówi Wioletta Wilga.

Z wyników konkursu zadowoleni są sami beneficjenci. Bardzo ciekawy, a zarazem nowatorski projekt napisała Placówka Opiekuńczo – Wychowacza „Nasze Dzieci” z Czernic Borowych.

– Jako grupa samopomocowa „Przewodnicy”, działająca przy Placówce Opiekuńczo–Wychowawczej „Nasze Dzieci” w Czernicach Borowych napisaliśmy projekt pod tytułem „Akademia przyszłości”, poprzez który chcemy zbudować nieformalny system wsparcia dla opiekunów dzieci z placówki, jak również samych dzieci, aby rozwijać kompetencje społeczne naszych wychowanków. Zaplanowaliśmy serię spotkań integracyjnych i edukacyjno–poradniczych dla opiekunów i dzieci. Dzięki projektowi chcemy rozwijać zainteresowania naszych podopiecznych i w jakimś stopniu spełnić ich marzenia. Nasz nowatorski projekt dostał doceniony przez komisję konkursową Mazowsze Lokalnie i uzyskał wysoką punktację. Bardzo cieszymy się, że możemy go wkrótce zacząć realizować – podsumowała udział w konkursie Joanna Tubis-Flak, dyrektor placówki.

w.b.


 

guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments