Golany z unijnym wsparciem

W ostatniej dekadzie unijne projekty znacząco zmieniły wygląd wielu zakątków całego powiatu przasnyskiego, w tym również gminy Przasnysz. Ale ten samorząd udowadnia, że środki unijne można wykorzystywać z powodzeniem nie tylko na samą infrastrukturę, lecz także i na kulturę.

Znakomity dowód takiego łączenia sfery materialnej i niematerialnej znaleźć można w Golanach, jednej z miejscowości należącej do gminy Przasnysz. Kilka tygodni temu odbyło się tu podsumowanie projektu dofinansowanego ze środków Lokalnej Grupy Działania „Ciuchcia Krasińskich”. Dzięki zdobytym pieniądzom udało się wyremontować istniejącą tutaj świetlicę wiejską i przystosować ją do potrzeb lokalnej społeczności. Jednocześnie zaś te środki przysłużą się krzewieniu lokalnej historii i tradycji.

Środki pozyskane z funduszy europejskich pozwoliły m.in. na wyremontowanie wnętrza golańskiej świetlicy, odnowę schodów zewnętrznych, wykonanie gustownej elewacji budynku, a także na zagospodarowanie terenu wokół niego. Z tego samego źródła udało się kupić stoliki i krzesła dla osób korzystających z sali.

Nie mniej ważny jednak był także walor kulturowy projektu. Dzięki dofinansowaniu udało się bowiem wydać książkę, w której zapisano wiele niezwykle cennych informacji o dawnych obrzędach tutejszej społeczności, gwarze tutejszych mieszkańców czy legendach związanych z samą wsią i jej okolicami. Wydanie 300 egzemplarzy publikacji, która właśnie wzbogaciła zbiory biblioteczne wszystkich szkół gminnych, przyczyni się do utrwalenia zanikającego już folkloru tej wsi o bardzo bogatej niegdyś obrzędowości.

W listopadzie odbyło się specjalne spotkanie promocyjne, na którym oficjalnie zaprezentowano przygotowaną publikację. W uroczystościach zorganizowanych w Łagunach wzięło udział kilkuset mieszkańców całej gminy – zaciekawionych nie tylko kształtem wyremontowanej świetlicy, lecz także treściami zawartymi w zapowiadanej książce. W ten sposób więc w jednym projekcie połączono walory materialne i niematerialne rozwoju lokalnego – które dla Unii Europejskiej są równie istotne.

Projekt pn. „Modernizacja miejsca spotkań mieszkańców i zakup wyposażenia w miejscowości Golany oraz promocja lokalnego dziedzictwa kulturowego” został zrealizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (małe projekty). Jego wartość całkowita wyniosła 27 373,66 zł.


Może ci się spodobać również
Komentarze
Loading...