Gminne spotkania z Mieczysławem Stusińskim

Zmarły na początku lutego Mieczysław Stusiński był związany rodzinnie z gminą Przasnysz. Urodzony w Bogatem, do końca życia utrzymywał żywe związki z mieszkańcami swojej rodzinnej wsi i innych miejscowości z terenu gminy. Wiele razy brał też udział w spotkaniach publicznych z mieszkańcami.

W archiwach gminnych, a także instytucji podległych samorządowi gminnemu zachowało się wiele wspomnień związanych z Mieczysławem Stusińskim. Jak choćby uroczystość z 18 listopada 2009 roku, kiedy to w siedzibie biblioteki gminnej w Bogatem odbył się wieczór tradycji. W jego trakcie nie tylko zaprezentowano wystawę starych przedmiotów codziennego użytku, lecz także zorganizowano spotkanie z panem Mieczysławem. Już wtedy był on znany jako autor opowiadań o dawnej wsi północnomazowieckiej. Ich fabuła oparta była na autentycznych wydarzeniach z okolic Przasnysza.

Z kolei w marcu 2012 roku w tej samej bibliotece odbył się cykl spotkań z Mieczysławem Stusińskim. „Wieczory wspomnień” odbywały się w każdą sobotę, a ich uczestnikami byli zarówno starsi, jak i młodsi mieszkańcy całego sołectwa. Wśród tematyki organizowanych wieczorów znalazły się np. takie zagadnienia, jak tradycje, obrzędy i lokalne zwyczaje, słynne postaci, pomniki i zabytki z Bogatego i okolic czy też opowieści o zapomnianych zawodach, urządzaniu domostw czy też dawnych przedmiotach codziennego użytku.

Ostatnim spotkaniem Mieczysława Stusińskiego z mieszkańcami gminy Przasnysz była niedawna uroczystość w Wielodrożu. Podczas wydarzenia kulturalnego zorganizowanego 19 września 2015 roku mieszkańcy wsi zaprezentowali przedstawienie pt. „Heniek”, oparte na pisanej gwarą publikacji regionalisty Mieczysława Stusińskiego pt. „Zwierciadło pamięci”. Podczas tamtego spotkania autor recytował swoje wiersze i opowiadał anegdoty. Dziś już wiemy, że było to swoiste pożegnanie pana Mieczysława z gminą Przasnysz.

Spotkanie w Bogatem w 2009 roku
Spotkanie w Bogatem w 2009 roku
Spotkanie w Bogatem w 2009 roku
Wieczory wspomnień w 2012 roku
Wieczory wspomnień w 2012 roku
Wieczory wspomnień w 2012 roku
Wieczory wspomnień w 2012 roku
Wieczory wspomnień w 2012 roku
Wieczory wspomnień w 2012 roku

Spotkanie w Wielodrożu w 2015 r.
Spotkanie w Wielodrożu w 2015 r.
Spotkanie w Wielodrożu w 2015 r.
Spotkanie w Wielodrożu w 2015 r.
Spotkanie w Wielodrożu w 2015 r.
Spotkanie w Wielodrożu w 2015 r. 

guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments