Gmina Przasnysz: Zbliża się termin opłat za śmieci

Przypominamy wszystkim mieszkańcom gminy Przasnysz o zbliżającym się terminie płatności za wywóz odpadów komunalnych za IV kwartał ubiegłego roku. Płatności za tę usługę należy uiścić do 15 stycznia 2014 roku.

Opłatę uiszcza się gotówką w kasie Urzędu Gminy (godz. 8.00–15.00) lub przelewem na rachunek bankowy Gminy: 73 8924 0007 0008 0015 2005 0101 z dopiskiem – opłata za gospodarowanie odpadami oraz imię i nazwisko składającego deklarację.

Nieuiszczenie opłaty we wskazanym terminie może narazić mieszkańców na dodatkowe koszty upomnienia oraz karne odsetki. Dlatego bardzo prosimy o terminowe wpłacanie należności.

Dokładne informacje na temat opłacania należności za wywóz śmieci można znaleźć w poniższej ulotce.

guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments