Gmina Przasnysz z najmniejszym zadłużeniem na osobę w powiecie przasnyskim.

Niedawno publikowaliśmy informację o poziomie zamożności gmin powiatu przasnyskiego. Wskazane tam dane nie ukazywały jednak wysokości globalnego zadłużenia, które jest notowane przez każdy samorząd. Warto spojrzeć również na dane sumaryczne. Te wyraźnie wskazują rozkład poziomu zadłużenia w powiecie.

Zastosowana metoda obliczenia wskaźnika użytego w rankingu to per capita (ang. GDP per capita) – czyli dochód budżetu przypadający na jednego mieszkańca. Obliczany jest przez podzielenie dochodów danej gminy przez liczbę jej mieszkańców.

Uzyskane dochody każdej gminy zostały pomniejszone o wpływy z dotacji celowych (krajowych i unijnych). Do ustalenia wysokości dochodów uwzględnione zostały tylko dochody własne (tj. dochody pochodzące m.in. ze sprzedaży mienia, a także z podatków i opłat lokalnych oraz udziałów w podatku dochodowym) i otrzymywane subwencje. Do dochodów własnych zalicza się również wpływy ze sprzedaży majątku. Te ostatnie mają jednak tylko chwilowy wpływ na wielkość dochodów. Jeśli dany samorząd spienięży jakąś część majątku, pozwala mu to jednorazowo wybić się wysoko w rankingu. W budżecie Gminy Przasnysz w 2018 roku nie wystąpiły dochody ze sprzedaży mienia komunalnego.

Dlatego warto przytoczyć inne dane, które stają się podstawą do obliczania zadłużenia przez regionalne izby obrachunkowe. To RIO wskazują na faktyczny poziom zadłużenia, a jest on liczony procentowo w stosunku do wykonanych faktycznie dochodów za dany rok. Z danych za ubiegły rok wynika zaś, że najniższy wskaźnik w powiecie ma Gmina Przasnysz.

W powiecie przasnyskim dane te przedstawiają się następująco:

JSTKwota zadłużenia% udział kwoty zadłużenia w stosunku do wykonanych dochodów 2018 roku

 

% udział wydatków majątkowych w ogólnych wydatkach budżetu 2018 r.

(wydatki inwestycyjne)

 

Dochód budżetu przypadający na jednego mieszkańca

per capita

Gmina Czernice Borowe8.819.123,2054,379,282.708
Miasto-Gmina Chorzele17.843.690,5831,2025,803.371
Gmina Jednorożec10.045.154,3627,3020,002.997
Gmina Krasne6.429.554,9634,7329,452.881
Gmina Krzynowłoga Mała7.289.290,0041,795,913.003
Gmina Przasnysz8.457.075,6825,3030,302.701
Miasto Przasnysz24.700.000,0032,505,803.132
Źródło UG Przasnysz rio.gov.pl
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments