Gmina Przasnysz z dotacją na świetlice wiejskie i place zabaw.

W dniu 5 lipca 2019 roku Wójt Gminy Przasnysz Grażyna Wróblewska i Skarbnik Gminy Danuta Osowska podpisały umowy o dofinansowanie zadań w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019.

Łącznie udało się pozyskać środki na pięć zadań. Wszystkie będą dotyczyć obszaru społeczno-kulturalnego (modernizacji świetlic wiejskich, utworzenia placu zabaw) oraz obszaru bezpieczeństwa (oświetlenie uliczne i progi zwalniające).

Oto lista dofinansowanych przedsięwzięć:

  1. Modernizacja pomieszczenia socjalnego w świetlicy wiejskiej w Bartnikach
  2. Utworzenie placu zabaw w Oględzie
  3. Adaptacja budynku komunalnego w Osówcu Szlacheckim na potrzeby świetlicy wiejskiej
  4. Budowa oświetlenia solarnego i progów zwalniających w Sątrzasce
  5. Adaptacja remizy w Zawadkach na świetlicę wiejską

Łączny szacunkowy koszt powyższych zadań wynosi: 113 000,00 zł, w tym dotacja ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego 50 000,00 zł. Środki własne Gminy Przasnysz wyniosą 63 000,00 zł.

Zadania zrealizowane zostaną w terminie do 31 października 2019 roku.


Źródło UG Przasnysz

Skomentuj artykuł

avatar