Gmina Przasnysz: Wybory na ławnika sądowego

Do końca czerwca tego roku mieszkańcy gminy Przasnysz lub organizacje pozarządowe mające siedzibę na terenie gminy mogą zgłosić swojego kandydata na ławnika sądowego na czteroletnią kadencję trwającą w latach 2016-2019.

Wybór ławnika leży w kompetencji Rady Gminy Przasnysz – ta musi zatwierdzić wybranego kandydata końca października 2015 roku. Na podstawie przepisów prawa Sąd Okręgowy w Ostrołęce ustalił, że z terenu gminy Przasnysz ma zostać wyłoniona jedna osoba do orzekania w sprawach rodzinnych i nieletnich.

Kandydatów na ławnika należy zgłaszać w terminie do dnia 30 czerwca 2015 r. w siedzibie Rady Gminy Przasnysz, ul. św. Stanisława Kostki 5, pokój nr 4, tel. 29 752 27 08.

Prawo zgłaszania kandydatów na ławników mają prezesi sądów, stowarzyszenia, organizacje społeczne i zawodowe zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączenie partii politycznych oraz co najmniej pięćdziesięciu  obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy Przasnysz.

Ławnikiem może zostać obywatel polski dysponujący prawami cywilnymi i obywatelskimi, mający co najmniej 30 lat i nie więcej niż lat 70, co najmniej od roku zamieszkuje lub pracuje na terenie gminy i dysponuje co najmniej średnim wykształceniem. Z mocy prawa kandydatami na ławników nie mogą zostać pracownicy sądów i prokuratury, funkcjonariusze policji i służby więziennej, adwokaci i aplikanci adwokaccy, rady prawni i aplikanci radcowscy, duchowni, żołnierze, a także radni na każdym szczeblu samorządowym.

Karty zgłoszeń kandydatów na ławników sądowych dostępne są w siedzibie Rady Gminy Przasnysz, ul. Św. Stanisława Kostki 5, pokój nr 4. Możne je pobrać także ze strony BIP Urzędu Gminy Przasnysz – formularze znajdują się TUTAJ. W zakładce tej znaleźć można także inne ważne informacje związane z kandydowaniem na to stanowisko.


Może ci się spodobać również
Komentarze
Loading...