Gmina Przasnysz w statystykach

Za nami kolejny rok. Od kilkunastu dni możemy cieszyć się już AD 2016. Warto więc przy tej okazji przyjrzeć się nieco bliżej gminnym statystykom, które mogą uchylić rąbka tajemnicy, jak to jest z rozwojem gminy Przasnysz. Nie będziemy jednak sprawdzać statystyk finansowych, lecz te demograficzne. To one bowiem mogą dokładniej ujawnić stan społeczeństwa naszej małej Ojczyzny.

Podobne zestawienia czynimy od trzech lat. Możemy dzięki temu wskazać pierwsze prawidłowości, które zobrazują to, jak się rozwijamy. Oto one:

1. Liczba mieszkańców

Na koniec 2015 roku teren gminy Przasnysz zamieszkiwały łącznie 7422 osoby – wielkość ta dotyczy jedynie osób zameldowanych tu na stałe. Czasowo meldunek na terenie naszej gminy miało 65 osób, całkowita liczba mieszkańców wynosiła więc 7497 osób. Jeśli spojrzymy na statystyki, możemy powiedzieć, że jest to wielkość raczej stała. Wzrasta za to wyraźnie liczba osób zamieszkujących u nas jedynie czasowo.

ROK2012201320142015
Osoby zameldowane na stałe7472743474467422
Osoby zameldowane czasowo3765bd.75
RAZEM:

 

7509749974467497

Także w podziale na płeć nasze statystyki nie wykazują w ostatnich latach większych zmian. Na koniec 2015 roku minimalnie większą liczebnością wykazują się kobiety. Różnica jest jednak minimalna i wyniosła jedynie siedem osób.

ROK2012201320142015
Kobiety zameldowane na stałe371937093715
Mężczyźni zameldowani na stałe371537373707
RAZEM:

 

743474467422

2. Struktura wiekowa

Ten wskaźnik może z kolei pokazać nam, czy nasze społeczeństwo młodnieje, czy wręcz przeciwnie – staje się globalnie coraz starsze. Zestawienie danych z ostatnich lat nie daje nam na to jednoznacznej odpowiedzi. Z jednej strony w 2013 roku notowaliśmy spadek liczebności wśród najmłodszych, jednak niedługo potem zanotowaliśmy duży wzrost. W ostatnim roku w tej grupie zanotowaliśmy średni wynik.

Liczebność osób do 18. roku życia:

ROK2012201320142015
Osoby do 18. roku życia, w tym:1634157516821641
dziewczęta824798839820
chłopcy810777834821

Mieszkańcy gminy w wieku produkcyjnym (18 – 60 lat) są grupą, która doświadcza najbardziej znaczącego spadku liczebności, co potwierdzają poniższe statystyki:

ROK2012201320142015
Ogółem, w tym:4 6884 6984 649
kobiety2 1242 1272 120
mężczyźni2 5642 5712 529

Wskaźnik urodzin utrzymuje się na względnie stałym poziomie. Zarówno władze gminne, jak i szkoły życzyłyby sobie takich przyrostów naturalnych, jak w roku 2014, kiedy przekroczyliśmy liczbę 100 nowo narodzonych dzieci. Rezultat jednak nie jest zły, zwłaszcza że stale spada liczba zgonów, a od dwóch lat notujemy dodatni przyrost naturalny.

Narodziny:

ROK2012201320142015
Ogółem, w tym:867310182
dziewczynki46384038
chłopcy40356144

Zgony:

ROK2012201320142015
 91797968


guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments