Gmina Przasnysz w statystykach

Za nami kolejny rok. Od kilkunastu dni możemy cieszyć się już AD 2016. Warto więc przy tej okazji przyjrzeć się nieco bliżej gminnym statystykom, które mogą uchylić rąbka tajemnicy, jak to jest z rozwojem gminy Przasnysz. Nie będziemy jednak sprawdzać statystyk finansowych, lecz te demograficzne. To one bowiem mogą dokładniej ujawnić stan społeczeństwa naszej małej Ojczyzny.

Podobne zestawienia czynimy od trzech lat. Możemy dzięki temu wskazać pierwsze prawidłowości, które zobrazują to, jak się rozwijamy. Oto one:

1. Liczba mieszkańców

Na koniec 2015 roku teren gminy Przasnysz zamieszkiwały łącznie 7422 osoby – wielkość ta dotyczy jedynie osób zameldowanych tu na stałe. Czasowo meldunek na terenie naszej gminy miało 65 osób, całkowita liczba mieszkańców wynosiła więc 7497 osób. Jeśli spojrzymy na statystyki, możemy powiedzieć, że jest to wielkość raczej stała. Wzrasta za to wyraźnie liczba osób zamieszkujących u nas jedynie czasowo.

ROK 2012 2013 2014 2015
Osoby zameldowane na stałe 7472 7434 7446 7422
Osoby zameldowane czasowo 37 65 bd. 75
RAZEM:

 

7509 7499 7446 7497

Także w podziale na płeć nasze statystyki nie wykazują w ostatnich latach większych zmian. Na koniec 2015 roku minimalnie większą liczebnością wykazują się kobiety. Różnica jest jednak minimalna i wyniosła jedynie siedem osób.

ROK 2012 2013 2014 2015
Kobiety zameldowane na stałe 3719 3709 3715
Mężczyźni zameldowani na stałe 3715 3737 3707
RAZEM:

 

7434 7446 7422

2. Struktura wiekowa

Ten wskaźnik może z kolei pokazać nam, czy nasze społeczeństwo młodnieje, czy wręcz przeciwnie – staje się globalnie coraz starsze. Zestawienie danych z ostatnich lat nie daje nam na to jednoznacznej odpowiedzi. Z jednej strony w 2013 roku notowaliśmy spadek liczebności wśród najmłodszych, jednak niedługo potem zanotowaliśmy duży wzrost. W ostatnim roku w tej grupie zanotowaliśmy średni wynik.

Liczebność osób do 18. roku życia:

ROK 2012 2013 2014 2015
Osoby do 18. roku życia, w tym: 1634 1575 1682 1641
dziewczęta 824 798 839 820
chłopcy 810 777 834 821

Mieszkańcy gminy w wieku produkcyjnym (18 – 60 lat) są grupą, która doświadcza najbardziej znaczącego spadku liczebności, co potwierdzają poniższe statystyki:

ROK 2012 2013 2014 2015
Ogółem, w tym: 4 688 4 698 4 649
kobiety 2 124 2 127 2 120
mężczyźni 2 564 2 571 2 529

Wskaźnik urodzin utrzymuje się na względnie stałym poziomie. Zarówno władze gminne, jak i szkoły życzyłyby sobie takich przyrostów naturalnych, jak w roku 2014, kiedy przekroczyliśmy liczbę 100 nowo narodzonych dzieci. Rezultat jednak nie jest zły, zwłaszcza że stale spada liczba zgonów, a od dwóch lat notujemy dodatni przyrost naturalny.

Narodziny:

ROK 2012 2013 2014 2015
Ogółem, w tym: 86 73 101 82
dziewczynki 46 38 40 38
chłopcy 40 35 61 44

Zgony:

ROK 2012 2013 2014 2015
  91 79 79 68


Może ci się spodobać również
Komentarze
Loading...