Gmina Przasnysz. W Osówcu Szlacheckim i Zawadkach powstały nowe świetlice wiejskie.

Gmina Przasnysz zakończyła właśnie realizację dwóch zadań inwestycyjnych, w Osówcu Szlacheckim oraz Zawadkach.

1) Adaptacja budynku komunalnego w Osówcu Szlacheckim na potrzeby świetlicy wiejskiej; w ramach zadania ocieplono ściany budynku, a także wyremontowano korytarz i salę świetlicy – położono płytki i wykonano instalację elektryczną;

2) Adaptacja remizy w Zawadkach na świetlicę wiejską; w ramach zadania wykonany został sufit podwieszony wraz z oświetleniem oraz zakupione zostały stoły i krzesła do świetlicy;

Zadania są współfinansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w łącznej wysokości 20 000,00 zł., całkowity koszt zadań wynosi: 56 000,00 zł.

Trwa realizacja innych zadań współfinansowanych w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019, są to następujące zadania:
1) Modernizacja pomieszczenia socjalnego w świetlicy wiejskiej w Bartnikach
2) Utworzenie placu zabaw w Oględzie
3) Budowa oświetlenia solarnego i progów zwalniających w Sątrzasce

Planowane zakończenie – do 31 października 2019 roku.
Powyższe przedsięwzięcia dotyczą zaspokojenia potrzeb społeczno – kulturalnych mieszkańców (modernizacji świetlic wiejskich, utworzenia placu zabaw) oraz poprawy bezpieczeństwa (oświetlenie uliczne i progi zwalniające).

Źródło UG Przasnysz
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments