Gmina Przasnysz w czołówce rankingu „Rzeczpospolitej”!

Właśnie odnotowaliśmy znaczący rankingowy sukces! W rankingu samorządów prowadzonym od 10 lat przez prestiżowy dziennik „Rzeczpospolita” Gmina Przasnysz znalazła się na bardzo wysokim, 35. miejscu. To najlepszy wynik naszego samorządu w historii tego rankingu. Badaniu poddano aż 1566 gmin wiejskich.

Gmina Przasnysz jest jedyną gminą wiejską z powiatu przasnyskiego, która znalazła się w czołówce samorządów ocenianych w tym rankingu. Jeśli zestawić wyniki z Mazowsza, to przasnyski samorząd wiejski znalazł się na szóstej pozycji! Wszystkie samorządy mazowieckie, które znalazły się przed nami, leżą w aglomeracji warszawskiej lub w bezpośredniej bliskości. To więc świadczy o potencjale, który drzemie w nas – gminie oddalonej od stolicy o ponad 100 kilometrów.

Ranking powstał w dwóch etapach. W pierwszym etapie na podstawie sprawozdań z Ministerstwa Finansów kapituła rankingu i pracownicy „Rzeczpospolitej” wybrali miasta i gminy, które w najlepszy sposób zarządzały swoimi finansami w latach 2011-2014 i jednocześnie najwięcej inwestowały. Oceniano m.in. dynamikę wzrostu wydatków majątkowych, wartość środków unijnych, indywidualny wskaźnik zadłużenia, nadwyżkę operacyjną, dynamikę wzrostu dochodów własnych w latach 2011-2014, relację nakładów inwestycyjnych w stosunku do przyrostu zadłużenia w tych latach. Po zakończeniu tej selekcji kapituła dysponowała listą samorządów, których finanse najlepiej odpowiadały wyznaczonym kryteriom. Do finałowego etapu zakwalifikowano 250 gmin wiejskich i do tych samorządów kapituła skierowała ankiety. Na podstawie wyników obu etapów stworzono ostateczny ranking.

Awans Gminy Przasnysz w takim rankingu jest efektem zmiany metody badawczej, która w dużo większym stopniu niż poprzednio brała pod uwagę inne czynniki wpływające na jakość życia lokalnych społeczeństw. Bardzo istotne w tym zestawieniu było np. ujęcie stopnia współdziałania samorządu z organizacjami pozarządowymi na swoim terenie. Aby jak najszerzej ująć kwestie dobrobytu społecznego, analitycy „Rzeczpospolitej” sprawdzali też takie zmienne, jak wyniki testu szóstoklasistów z lat 2013-2014, liczbę nowych podmiotów gospodarczych w przeliczeniu na 1000 mieszkańców, ocenę współpracy z jednostkami pomocniczymi, udział wydatków na promocję czy też możliwość posiadania karty dużej rodziny.

Dopiero zebranie tych wszystkich zmiennych pozwoliło zobiektywizować ranking i wyłonić najlepsze samorządy w całym kraju. Już samo zaproszenie do grona 250 najlepszych samorządów wiejskich należałoby traktować jako wyróżnienie. Uplasowanie się na tak wysokiej lokacie w rankingu zbiorczym jest zaś dla nas prawdziwym zaszczytem.

– Teraz dopiero widać, jak ważna jest praca całościowa urzędów gmin i szerzej, całej społeczności lokalnej. Dowartościowanie naszego samorządu w takich punktach jak współpraca z organizacjami pozarządowymi czy też rozwój cyfrowy zaowocowały właśnie takim rankingowym skokiem – komentuje to osiągnięcie wójt Grażyna Wróblewska, która została zaproszona na uroczystą galę połączoną z wręczeniem wyróżnień dla najlepszych samorządów. Gala odbyła się w poniedziałek, 13 lipca, w siedzibie „Rzeczpospolitej”.

Warto podkreślić, że Gmina Przasnysz doskonale wypadła także w rankingu innowacyjnych gmin wiejskich. Wspólnie z innymi samorządami z całego kraju przasnyska gmina uplasowała się na 27. miejscu. To jest m.in. efekt pozyskania środków Unii Europejskiej na realizację projektu: „Cyfrowe okno na świat”, dzięki któremu ponad 100 rodzin z całej gminy uzyskało na kilka lat bezpłatny sprzęt komputerowy i podłączenie do Internetu.

– Oczywiście będziemy robić wszystko, żeby teraz z tego rankingu nie wypaść. Ale niezmiernie cieszy mnie to, że niezależne gremium oceniło nasz wysiłek tak wysoko. Tego rankingu nie trzeba było opłacać. Nagród nie trzeba kupować. Przewodniczącym komisji oceniającej był sam Jerzy Buzek. Wszystko firmuje swoją marką „Rzeczpospolita”. Dlatego to jest obiektywne spojrzenie na nasze możliwości i uzyskiwane wyniki – komentuje wójt Grażyna Wróblewska.

– I mogę tylko podziękować wszystkim pracownikom urzędu czy jednostek podległych, że wspólnie zapracowaliśmy na taki sukces. Bo to sukces i urzędników, i pracowników instytucji gminnych, i nauczycieli, i samych organizacji pozarządowych z naszego terenu. Gratuluję więc nam wszystkim takiego wyniku – puentuje pani wójt. – Tak naprawdę na co dzień liczy się rzetelna praca na rzecz wspólnego dobra, a nie propaganda pseudosukcesów. Nie pracujemy dla nagród, a dla swoich społeczności. Ten ranking jest tylko dowodem, że idziemy w dobrą stronę.

 

guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments