Gmina Przasnysz unijnym liderem

Mało która gmina powiatu przasnyskiego może pochwalić się takimi osiągnięciami w dziedzinie pozyskiwania środków pochodzących z Unii Europejskiej jak gmina Przasnysz. Tylko w kończącym się okresie rozliczeniowym z lat 2007-2013 samorząd pozyskał niemal 18,7 mln złotych. Od 2003 roku, gdy do gminy popłynęły pierwsze środki unijne, przasnyska gmina zdobyła ponad 22 miliony złotych!

Powyższe liczby i tak nie wyczerpują całego zagadnienia, faktycznie bowiem gmina Przasnysz wypracowała sobie jeszcze większy unijny „przychód”. Trzeba bowiem do tego zestawienia dołożyć projekty, w których formalnym wnioskodawcą były organizacje z terenu gminy – jak chociażby straże pożarne, szkoły czy biblioteka gminna z siedzibą w Bogatem. Dlatego faktyczna wielkość zdobytych funduszy jest trudna do oszacowania, jednakże ostrożne wyliczenia wskazują na kwotę nawet 25 milionów złotych. Jest to kwota, którą da się porównać z typowym rocznym budżetem całej gminy. Samorząd zatem postarał się o takie środki, które przez 12 miesięcy wystarczyłyby do utrzymania całej gminy – w tym pokrywania kosztów administracyjnych, pensji nauczycieli, wydatków na rolnictwo, inwestycje drogowe itd.

Nie można też zapominać, że na terenie gminy Przasnysz jest ulokowana strefa gospodarcza tworzona przez przasnyskie starostwo powiatowe. Dlatego terytorium gminne zostało objęte jeszcze większą pomocą unijną, co tylko podkreśla wartość środków z UE, które trafiły na nasze terytorium.

Pierwszym projektem, który gmina Przasnysz zrealizowała z wykorzystaniem środków unijnych, była przebudowa drogi gminnej z Mchowa do Oględy w 2003 roku. Wówczas z przedakcesyjnego programu SAPARD udało się zdobyć ponad 523 tys. złotych dofinansowania na tę drogową inwestycję. To był udany start udanego biegu po środki unijne. W kolejnych latach pieniądze zaczęły płynąć coraz szerszym strumieniem, a w latach 2010-2012 dotacje osiągały wielkość ok. 5 mln złotych rocznie. W tym czasie wykonano tu tak ważne zadania jak budowa instalacji kanalizacyjnej w części gminy, budowa sali gimnastycznej w Lesznie, całościowe remonty kilku remiz strażackich, które stały się ogólnymi świetlicami wiejskimi czy modernizacje wybranych dróg gminnych, zakup sprzętu strażackiego na kwotę ok. 3 mln zł (w partnerstwie z innymi gminami).

Nie można także zapominać o środkach na projekty społeczne, które pilotował m.in. Ośrodek Pomocy Społecznej (np. wieloletni program „Szansa” pozwolił na ściągnięcie ok. 500 tys. złotych na szkolenia, doskonalenie zawodowe itd.). Poza tym to właśnie Gmina Przasnysz jako pierwsza sięgnęła po środki z programu unijnego Innowacyjna Gospodarka. Właśnie rozwijamy projekt „Cyfrowe okno na świat”, który potrwa do roku 2016, a na podstawie podpisanej umowy gmina rozdysponuje środki o łącznej wartości ponad 2 mln złotych.

Powyższa informacja ma prostować dane, które w ostatnim czasie pojawiły się w lokalnych mediach. W jednej z gazet nasza gmina jest jedynie powiatowym „średniakiem” w pozyskiwaniu środków z Unii. Jej dziennikarze wzięli jednak pod uwagę tylko rok 2012, czego chyba… sami nie zauważyli. Aby więc udowodnić wszystkim, jak dużo środków udało się pozyskać, niebawem na stronach naszego urzędu pojawią się nowe informacje o wszystkich projektach unijnych zrealizowanych od 2003 roku w przasnyskiej gminie. Już teraz zachęcamy jednak wszystkich zainteresowanych – w tym lokalną prasę – do uważnej lektury i porównania osiągnięć samorządu gminy Przasnysz z innymi gospodarzami z naszego terenu. Na pewno swoich osiągnięć nie będziemy się wstydzić.


Urząd Gminy Przasnysz


guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments