Gmina Przasnysz: Strategia rozwiązywania problemów społecznych – konsultacje

Do 26 listopada będą trwać konsultacje społeczne „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Przasnysz na lata 2015–2020” – jednego z ważniejszych dokumentów związanych z polityką społeczną prowadzoną na terenie gminy.

Wspomniana strategia ma określać cele, kierunki i działania we wszystkich obszarach szeroko definiowanej polityki społecznej, które gmina Przasnysz realizuje w celu rozwiązywania problemów społecznych.

Wszyscy zainteresowani mają możliwość zapoznania się z treścią projektu Strategii:

  • na stronie internetowej Urzędu Gminy Przasnysz (www.przasnysz.pl),
  • w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Przasnyszu (ul. Św. Wojciecha 1 06-300 Przasnysz, w godzinach pracy Ośrodka).

 Opinie i uwagi do „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Przasnysz na lata 2015–2020” można składać wyłącznie na stosownym formularzu w terminie do 26.11.2015 r. w formie:

  • korespondencji elektronicznej – na adres: ugprzasnysz@pro.onet.pl (w tytule listu należy wpisać „konsultacje społeczne”),
  • pisemnej – na adres: Urząd Gminy Przasnysz, ul. św. Stanisława Kostki 5, 06-300 Przasnysz,
  • osobiście w Sekretariacie Urzędu Gminy Przasnysz, ul. Św. Stanisława Kostki 5, 06-300 Przasnysz.

Wzór formularza, na którym należy zgłaszać opinie i uwagi, można znaleźć poniżej.

Opinie i uwagi wniesione:

  • w inny sposób niż opisany powyżej – zostaną automatycznie wyłączone z procesu ich rozpatrywania,
  • po upływie ww. terminu – nie będą rozpatrywane.

guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments