Gmina Przasnysz: Reprezentanci NGO w konkursowej komisji gminnej

Przedstawiamy poniżej listę osób, które zostały zgłoszone przez lokalne organizacje pozarządowe na członków komisji konkursowej opiniującej projekty w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych finansowanych z budżetu Gminy Przasnysz. 

Lp. Imię i nazwisko osoby wskazanej do udziału w pracach komisji konkursowej Nazwa organizacji pozarządowej wskazującej osobę Obszary oceny oferty
w komisjach konkursowych przez wskazaną osobę
1. Bogdan Pawłowski Ochotnicza Straż Pożarna w Bogatem
  • kultura
  • wspieranie rozwoju wspólnot
    i społeczności lokalnych
2. Jarosław Tadrzak Ochotnicza Straż Pożarna w Mchowie
  • kultura
  • wspieranie rozwoju wspólnot
    i społeczności lokalnych


Może ci się spodobać również
Komentarze
Loading...