Gmina Przasnysz: Przedsięwzięcia duże i małe

W ubiegłym roku w gminie Przasnysz realizowano kilka bardzo ważnych projektów inwestycyjnych, które w znaczący sposób mają poprawiać gminną infrastrukturę, a także ułatwiać życie mieszkańcom. Nie znaczy to jednak, by były to jedyne działania podejmowane przez samorząd.

Rok 2013 to również szereg mniejszych działań, choć nie mniej istotnych. Warto teraz przedstawić najważniejsze z takich zadań. Chociaż bowiem nie są one tak efektowne jak np. projekt „Cyfrowe okno na świat” czy modernizacja świetlic wiejskich w Lesznie lub Obrębie, dla lokalnych społeczności są nie mniej istotne. Poniżej prezentujemy wybrane działania podjęte w minionych dwunastu miesiącach.

  1. zakup dwóch agregatów prądotwórczych dla stacji uzdatniania wody (SUW) we wsiach Szla oraz Leszno. Całkowita wartość inwestycji to 111 807 złotych. (zakup 2 sztuk agregatów x 55903,50 zł). Agregaty służą zapewnieniu ciągłości pracy SUW w obu miejscowościach;
  2. oddanie do użytku mieszkalnych lokali socjalnych w miejscowościach Szla (3 lokale) oraz Bartniki (2 lokale). Wartość robót w Szli zamknęła się kwotą 284 985,77 zł brutto, zaś w Bartnikach – 199 719,11 zł.

Statystyki związane z wybranymi działaniami administracyjnymi:

  • w 2013 roku Wójt Gminy Przasnysz wydała 81 decyzji na wycinkę drzew i krzewów
  • do urzędu wpłynęła jedna prośba o przedłużenie ważności wydanej decyzji
  • Gmina Przasnysz otrzymała jedną decyzję na wycinkę z Starostwa Powiatowego w Przasnyszu
  • Gmina Przasnysz otrzymała jedną decyzję na usunięcie drzewa z terenów objętych ochroną zabytków; decyzję wydał Wojewódzki Konserwator Zabytków
  • w 2013 roku do Urzędu Gminy złożono 20 wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego; pozytywnie rozpatrzono 19 z nich.

Urząd Gminy Przasnysz


 

Może ci się spodobać również
Komentarze
Loading...