Gmina Przasnysz: Poświęcenie pól w Wielodrożu

Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Gminy Przasnysz właśnie zainaugurowało tegoroczny projekt integracyjny, na który udało się otrzymać dofinansowanie z Gminy Przasnysz. Pierwszą uroczystością z całego zaplanowanego cyklu wydarzeń integracyjnych było poświęcenie pola w miejscowości Wielodróż.

Stowarzyszenie przygotowało uroczystości wespół z radnym gminnym Grzegorzem Sobierajem, sołtys Wielodroża Jolantą Stodólską oraz grupą nieformalną z tej miejscowości. Oprócz samych mieszkańców sołectwa wzięli w nich udział także wójt Grażyna Wróblewska, przewodniczący Rady Gminy Andrzej Sekuna, przedstawicielka Urzędu Gminy Bożena Rudzińska, ks. kanonik Wiesław Wiśniewski. Obecni byli również mieszkańcy innych sołectw.

Obrzęd święcenia pól, zaplanowany na 23 maja, rozpoczął się od mszy świętej, którą odprawił ks. proboszcz Cezary Olzacki. Następnie procesja złożona z mieszkańców i zaproszonych gości przeszła na okoliczne pola, by tu tradycyjnie pomodlić się za urodzaj w zbliżający się czas żniw.

Po części oficjalnej organizatorzy zaprosili wszystkich do uczestnictwa we wspólnej zabawie. Na uczestników spotkania czekał poczęstunek, oraz konkursy i zabawy. Uroczystość była okazją do integracji tej społeczności.

Wspomniane wydarzenie zostało zrealizowane w ramach projektu: „Integracja mieszkańców Gminy Przasnysz poprzez cykl imprez rekreacyjno-kulturalnych” dofinansowanego przez Gminę Przasnysz.


Może ci się spodobać również
Komentarze
Loading...