Gmina Przasnysz: Podsumowanie projektu SZANSA

W piątek, 12 grudnia, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przasnyszu zorganizował seminarium podsumowujące realizację projektu systemowego pt. „SZANSA” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. To kolejna edycja projektu, który realizowany jest na terenie gminy już od sześciu lat.

Projekt ma charakter systemowy i jest realizowany od 2008 roku. Corocznie organizowanych jest szereg szkoleń dla osób, które pozostają bez pracy. Zajęcia tego typu mają pomóc im w powrocie na rynek pracy lub w założeniu własnej działalności gospodarczej.

W 2014 roku przygotowano szereg zajęć dla grupy 24 uczestników wyselekcjonowanych spośród mieszkańców gminy Przasnysz. Uczestnicy mieli więc zapewnione m.in. indywidualne poradnictwo świadczone przez doradcę zawodowego, indywidualne wsparcie świadczone przez psychologa, a także specjalne integracyjne dla uczestników projektu wraz z osobami z otoczenia.

Co ważne, po projekcie uczestnikom pozostaje szereg umiejętności praktycznych. Dla 16 osób zorganizowano kurs prawa jazdy kategorii B, a dla 6 kolejnych – szkolenie dla sprzedawców z obsługą komputera i kasy fiskalnej. Wszyscy uczestnicy przeszli pomyślnie sprawdziany i zdobyli pożądane dokumenty.

Podczas spotkania podsumowującego był zatem czas na radość i gratulacje. Te ostatnie przekazała wszystkim wójt gminy Przasnysz Grażyna Wróblewska – razem z zaświadczeniami potwierdzającymi nabyte kwalifikacje.

Projekt SZANSA jest realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach priorytetu VII Promocja integracji społecznej, działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.


Może ci się spodobać również
Komentarze
Loading...