Gmina Przasnysz: Otwarty konkurs ofert na 2013 rok

Wójt Gminy Przasnysz ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego i tradycji oraz z zakresu wspierania projektów propagujących integrację społeczności lokalnej.

Zadania z wyżej wymienionego zakresu muszą zostać wykonane na rzecz mieszkańców gminy Przasnysz w terminie do dnia 20 grudnia 2013 roku.

Zainteresowane organizacje mogą składać wnioski w terminie od 31 lipca do 20 sierpnia br. osobiście, w sekretariacie Urzędu Gminy Przasnysz, ul. św. St. Kostki 5, pokój nr 2, lub za pośrednictwem poczty na adres urzędu (Uwaga! W ostatnim przypadku decyduje data wpływu do urzędu).

Poniżej zamieszczamy komplet dokumentów potrzebnych do złożenia prawidłowego wniosku, a także samo ogłoszenie o konkursie i instrukcję wypełnienia oferty realizacji zadania publicznego.

 

guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments