Gmina Przasnysz: Ogłoszenie o naborze wniosków na modernizację kotłowni

Wójt Gminy Przasnysz informuje o możliwości składania przez mieszkańców Gminy Przasnysz wniosków o przyznanie dofinansowania na modernizację kotłowni. Dofinansowaniu podlegać mogą przedsięwzięcia polegające na modernizacji indywidualnych źródeł ciepła tj. wymianie pieców węglowych na gazowe, olejowe lub opalane biomasą, zastąpienie pieców gazowych, olejowych lub opalanych biomasą na źródło o wyższej niż dotychczas sprawności wytwarzania ciepła (z wyłączeniem montażu pieca na węgiel lub ekogroszek).

Wnioski zakładać można w sekretariacie Urzędu Gminy Przasnysz w terminie do 20 lutego 2018 roku. Dodatkowych informacji udzieli Andrzej Szczepański, pok. nr 3, tel. 29 752 27 09 wew. 36, e-mail: a.szczepanski@przasnysz.pl

Jednocześnie przypominamy o możliwości składania wniosków na usuwanie wyrobów zawierających azbest, wnioski te składać można do 20 lutego 2018 roku.

Realizacja powyższych przedsięwzięć uzależniona będzie od otrzymania dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments