Gmina Przasnysz: Nowy projekt edukacyjny w szkole w Nowej Krępie

Od początku sierpnia tego roku szkoła podstawowa w Nowej Krępie realizuje innowacyjny projekt edukacyjny we współpracy ze szkołą podstawową nr 2 w Przasnyszu. To efekt porozumienia Miasta Przasnysz i Gminy Przasnysz, dzięki czemu udało się pozyskać środki z Unii Europejskiej. Wspomniany projekt w tych szkołach będzie trwał do końca lutego 2019 roku.

Miasto Przasnysz i Gmina Przasnysz we współpracy z Project Hub Sp.o.o. rozpoczęły już realizację projektu „Powiedz mi, a zapomnę. Pokaż mi, a zapamiętam. Pozwól mi zrobić, a zrozumiem” – nowe kompetencje uczniów i nauczycieli w Gminie i Mieście Przasnysz.

Ogóle informacje o projekcie:

Projekt realizowany jest w okresie 01.08.2017-28.02.2019 r. w ramach Mazowieckiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020,oś X Edukacja dla rozwoju Regionu, działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna.

Projekt skierowany jest do: 1218 uczniów i 104 nauczycieli ze Szkoły Podstawowej nr.2 im. H. Sienkiewicza w Przasnyszu, Szkoły Podstawowej im. mjr Henryka Sucharskiego w Nowej Krępie, Publicznego Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi im. Noblistów Polskich w Przasnyszu oraz Szkoły Podstawowej im. mjr Henryka Sucharskiego w Nowej Krępie z oddziałami Publicznego Gimnazjum w Nowej Krępie.

Celem Projektu jest: poprawa jakości kształcenia w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych uczniów oraz doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli. W ramach projektu uczniowie wezmą udział w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych oraz zajęciach dodatkowych rozwijających ich uzdolnienia i zainteresowania w obszarze kompetencji kluczowych, głównie nakierowanych na przedmioty przyrodnicze i językowe. Nauczyciele wezmą udział w szkoleniach, kursach i studiach podyplomowych a pracownie szkolne zostaną wyposażone w niezbędny sprzęt do prowadzenie zajęć metodą doświadczenia i eksperymentu.

guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments