Gmina Przasnysz: Fundusz sołecki – odsłona czwarta

Po raz czwarty Gmina Przasnysz będzie realizować zadania inwestycyjne związane z Funduszem Sołeckim. To narzędzie jest istotne zarówno z punktu widzenia władz samorządowych, jak i samych mieszkańców. Tym pierwszym daje bowiem możliwość pozyskiwania dodatkowych funduszy, tym drugim zaś – pozwala na współdecydowanie o swojej okolicy.

Fundusz Sołecki jest narzędziem, które pozwala na realizację w każdym sołectwie (z gminy wiejskiej lub wiejsko-miejskiej) lokalnych zadań inwestycyjnych. Zadania te są najpierw finansowane z budżetu gminy, część funduszy wraca jednak do samorządu w postaci dotacji z budżetu centralnego. I to jest pierwsza ważna zaleta tych działań. Druga ma charakter nie tylko ekonomiczny. Oto bowiem sami mieszkańcy danej wsi czy sołectwa mogą zdecydować, co warto w danym roku wykonać na rzecz swojej społeczności. O kierunku inwestycji zawsze decyduje tylko zebranie sołeckie.

Z Funduszu już od kilka lat korzysta Gmina Przasnysz. I z roku na rok widać, że mieszkańcy coraz bardziej przywiązują się do tej formy decydowania o swoim otoczeniu. Co więcej, zmienia się też profil samych inwestycji. Kilka lat temu prowadzone prace były typowo użytkowe – inwestowano w oświetlenie, chodniki, a przede wszystkim remonty lokalnych dróg. Teraz mieszkańcy zaczynają dostrzegać, że Fundusz Sołecki daje możliwości także rozwoju lokalnego. W roku 2013 więc zrealizowane będą takie zadania, które wcześniej nie miały wzięcia w żadnym z podprzasnyskich sołectw.

Takimi innowacyjnymi działaniami warto się pochwalić. Oto kilka przykładów. W Dobrzankowie ma powstać w tym roku plac wielofunkcyjny z zadaszonymi wiatami, stołami i ławkami. W Golanach mieszkańcy chcą kupić siatki do bramek piłkarskich i odświeżyć sprzęt na boisku sportowym. Społeczność Karwacza planuje wykonać plac wielofunkcyjny do gier sportowych i zaplecze rekreacyjne. Oględa wzbogacić się ma o boisko piłkarskie, a Sierakowo – o boisko koszykarskie. Widać więc, że mieszkańcy doceniają choćby możliwość upiększenia swoich miejscowości. Co nie znaczy, że napraw drogowych w tym roku nie będzie – te zgłosiło łącznie kilkanaście sołectw.

W ubiegłym roku na inwestycje z Funduszu przeznaczono ok. 357 tys. złotych. 30% tej kwoty wróci do budżetu gminnego. W tym roku środki mają być podobne, zatem refundacja też powinna tyle wynieść. To zaś daje Gminie możliwości dalszego inwestowania na rzecz społeczności lokalnych.


Urząd Gminy Przasnysz


Może ci się spodobać również
Komentarze
Loading...