Gmina Przasnysz: Dzień Rodziny w Lisiogórze

W sobotę, 4 czerwca, Lisiogóra gościła mieszkańców sołectwa i całej gminy Przasnysz na festynie integracyjnym z okazji Dnia Rodziny. Wydarzenie to było jednym z pierwszych organizowanych w tym roku przez Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Gminy Przasnysz w dziedzinie integracji społecznej.

Spotkanie rozpoczął występ uczniów Zespołu Szkół w Bogatem. Zaraz po nim rozstrzygnięto oficjalnie konkurs ekologiczny przeprowadzony niedawno przez Gminę Przasnysz i sfinansowany z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Konkurs będący częścią projektu „Poznaj bioróżnorodność Gminy Przasnysz” dostarczył sporo ciekawych prac o tematyce ekologicznej, a jego laureaci zostali nagrodzeni cennymi upominkami sfinansowanymi z budżetu gminy oraz dotacji WFOŚiGW.

Bezpośrednio po tym odbyła się część artystyczna zaprezentowana przez zaproszonych gości: Grupę Młodych oraz Klub Seniora z Bogatego. Zaprezentowały się również talenty z samej  Lisiogóry.

Następnym punktem pikniku był blok gier i zabaw, w których mogły wziąć udział całe rodziny. W ciągu kilku godzin można było spróbować swych sił w takich dyscyplinach jak bieg parami, slalom w alkogoglach czy sztafeta w nartach. Co ważne, w zabawach uczestniczyli nie tylko najmłodsi – często warunkiem był udział kilku pokoleń w konkretnych konkurencjach. Kto zaś nie chciał rywalizować o nagrody, mógł skorzystać np. z przejażdżki quadem. Jako pierwsza została przewieziona sama wójt Grażyna Wróblewska, która była przez cały czas obecna na pikniku.

Sobotni piknik mógł się odbyć dzięki współpracy z wójt Grażyną Wróblewską, a także radnym o sołtysem Lisiogóry Ireneuszem Majkowskim. Imprezę wsparły także Gminna Biblioteka Publiczna w Bogatem, Zespołem Szkół W Bogatem oraz aktywne grupy mieszkańców Lisiogóry.

Zadanie realizowane w ramach ogłoszonego przez Gminę Przasnysz konkursu ofert na realizacji zadania publicznego pn. Wspieranie projektów propagujących integrację społeczności lokalnej  tytuł projektu: „Integracja mieszkańców Gminy Przasnysz poprzez cykl imprez rekreacyjno-kulturalnych”.

 


Może ci się spodobać również
Komentarze
Loading...