Gmina Przasnysz: Dofinansowanie do modernizacji kotłowni

Wójt Gminy Przasnysz informuje o możliwości składania przez mieszkańców Gminy Przasnysz wniosków o przyznanie dofinansowania na modernizację kotłowni. Koszty unowocześnienia kotłowni będą częściowo refundowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Dofinansowaniu podlegać mogą przedsięwzięcia polegające na modernizacji indywidualnych źródeł ciepła, tj. wymianie pieców węglowych na gazowe, olejowe lub opalane biomasą, a także zastąpienie pieców gazowych, olejowych lub opalanych biomasą na źródło o wyższej niż dotychczas sprawności wytwarzania ciepła (z wyłączeniem montażu pieca na węgiel lub ekogroszek).

Dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie dotacji wynieść może do 75% kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż 5 000,00 zł dla jednego beneficjenta ostatecznego.

Wnioski zakładać można w sekretariacie Urzędu Gminy Przasnysz w terminie do  6 lipca 2017 roku. Dodatkowych informacji udzieli Andrzej Szczepański, pok. nr 3, tel. 29 752 27 09 wew. 36, e-mail: a.szczepanski@przasnysz.pl

guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments