Gmina Krzynowłoga Mała: Ekologiczny eksperyment w Romanach-Seborach

W Romanach-Seborach rozpoczął się właśnie ekologiczny eksperyment, który ma znacznie ułatwić sprawę gospodarki ściekowej w tej wsi. Rozpoczęto tu właśnie budowę kontenerowej oczyszczalni ścieków. Inwestycja jest możliwa dzięki pozyskanemu dofinansowaniu z Unii Europejskiej.

Gmina Krzynowłoga Mała nie dysponuje do tej pory własną standardową oczyszczalnią ścieków. I w zasadzie jej budowa jest trudna do zrealizowania. Luźny charakter zabudowy mieszkalnej w gminie – wynikający z zaszłości historycznych – jest dużą przeszkodą do wybudowania takich oczyszczalni, jakie spotyka się w skupiskach miejskich. Ale dzięki nowoczesnej technologii można już tworzyć nowe rozwiązania – także na takich terenach jak ten znany z krzynowłoskiej gminy.

Dlatego miejscowy samorząd postanowił spróbować wdrożyć podobne rozwiązania na wybranym obszarze. Zdecydowano, że najpierw kontenerowa oczyszczalnia ścieków powstanie w Romanach-Seborach. I właśnie tu zaczęły się już pierwsze prace związane z jej budową.

Zgodnie z projektem technicznym oczyszczalnia ma zapewnić odprowadzenie ścieków sanitarnych z mieszkań kanałami grawitacyjnymi oraz tłocznymi. Oczyszczone ścieki zostaną odprowadzone kanałem grawitacyjnym do tuneli rozsączających je w gruncie. Projekt przewiduje rozwiązania techniczne związane z technologią układania grawitacyjnych przewodów kanalizacyjnych z rur PVC oraz przewodów kanalizacji tłoczonej z rur PEHD, montażem przepompowni ścieków surowych oraz montażem biologicznej oczyszczalni ścieków.

Oczyszczalnia kontenerowa powstanie najpierw tam, gdzie gmina dysponuje własnym gruntem. Inwestycją objęta została więc tutejsza szkoła podstawowa. Razem z nią z popularnej „kontenerówki” skorzystają mieszkańcy pobliskiego osiedla mieszkaniowego oraz użytkownicy budynków mieszkalnych w obrębie szkoły.

Koszt całej inwestycji zamknie się kwotą ok. 280 tys. złotych. Trzy czwarte tej sumy będzie stanowić dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na latach 2007-2013. Zgodnie z planem wszystkie prace mają zakończyć się do końca września tego roku.


guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments