Gmina Krasne:Link do przyszłości – Młodzi, Internet, Kariera

19 listopada 2013 roku w Gminnej Bibliotece Publicznej w Krasnem odbyło się spotkanie z młodym profesjonalistą w ramach projektu „Link do przyszłości”

     Projekt realizuje Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Warszawie. Celem projektu jest wspieranie młodych osób z terenów wiejskich w planowaniu przyszłości zawodowej w sposób szeroki i nieszablonowy, uwzględniając rozwój społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy.
W spotkaniu wzięło udział 28 uczniów klas III Gimnazjum Publicznego w Krasnem, którzy mogli porozmawiać z młodą,  inspirującą profesjonalistką – Małgorzatą Jastrzębską, która jest koordynatorem  na Polskę międzynarodowego programu kreatywności, a także trenerem w Centrum Szkoleniowymi A-Z w Warszawie. Związana z edukacją dorosłych i dzieci. Pani Małgorzata  opowiedziała o swojej edukacji, karierze zawodowej, dniu pracy oraz o roli nowych technologii. Mówiła co jest ważne by osiągnąć sukces, że warto być odważnym, elastycznym i spełniać swoje marzenia.
Gimnazjaliści podczas spotkania zdobyli wiedzę  o aktualnych trendach na rynku pracy między innymi poprzez rywalizację w quizie na ten temat. Zwycięska drużyna otrzymała od biblioteki upominki.
Podsumowaniem wydarzenia była ankieta oceniająca spotkanie i tematy na nim podejmowane. Młodzież oceniła spotkanie bardzo dobrze i w większości zadeklarowała, że zdobytą na nim wiedzę wykorzysta w planowaniu swojej przyszłości.
Uważam, że spotkanie było potrzebne ponieważ, chociaż to może trudne w wieku 15 lat, warto pomyśleć o tym jak zaplanować swoją przyszłość. Mam nadzieję, że chociaż kilku uczestników spotkania wykorzysta rady, a także adresy stron internetowych, które otrzymali na spotkaniu.

Relacjonuje Barbara Biraga Dyrektor GBP Krasne


guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments