Śmieci w Przasnyszu

Gmina Jednorożec: ZMIANA STAWEK ZA WODĘ I ŚCIEKI

Urząd Gminy w Jednorożcu informuje, że w dniu 26 czerwca 2015 r. zostały podjęte uchwały Rady Gminy Jednorożec w sprawie opłat za wodę pobieraną z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia wsi w wodę oraz w sprawie opłat za nieczystości ciekłe wprowadzone do zbiorowych urządzeń kanalizacyjnych.

Opłaty ulegają podwyższeniu od 1 sierpnia 2015 r.:

Cena za 1 m3 wody pobranej z urządzeń zbiorowego zaopatrywania wsi w wodę

            – dla gospodarstw domowych – 1,80 zł brutto

            – dla celów przemysłowych – 2,65 zł brutto

Cena za 1 m3 usuwania i oczyszczania nieczystości ciekłych

            – nieczystości ciekłe wprowadzane do kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej – 1,54 zł brutto

            – nieczystości ciekłe wprowadzane do kanalizacji ciśnieniowej – 1,39 zł brutto


Sprawdź również

III OGÓLNOPOLSKI KONKURS LITERACKI IM. ALFREDA BORKOWSKIEGO „OPOWIEŚCI Z RODZINNYCH STRON”

Zapraszamy do udziału w III Ogólnopolskim Konkursie Literackim im. Alfreda Borkowskiego, organizowanym przez Towarzystwo Przyjaciół …