GMINA CZERNICE BOROWE LIDEREM WŚRÓD GMIN WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Gmina Czernice Borowe zajęła 1. miejsce wśród 229 sklasyfikowanych gmin w opublikowanym przez Senat Rzeczypospolitej Polskiej „Rankingu gmin wiejskich województwa mazowieckiego pod względem łącznej wielkości wydatków sfinansowanych środkami pomocowymi w latach 2007-2014”, w tym:

1. miejsce
wśród gmin wiejskich województwa mazowieckiego
w wydatkowaniu funduszy unijnych w przeliczeniu na jednego mieszkańca

Pozyskane przez Gminę Czernice Borowe w latach 2007-2014 środki pomocowe w wysokości 29 864 377 zł przełożyły się na bardzo wysoki wskaźnik w przeliczeniu na jednego mieszkańca, tj. 7646 zł na osobę. Średnia kwota wydatkowanych środków unijnych w gminach powiatu przasnyskiego w przeliczeniu na 1 mieszkańca wynosi 3425 zł.

 - wykres_1.jpg

1. miejsce
wśród gmin wiejskich województwa mazowieckiego
za udział środków unijnych w wydatkach ogółem

Pozyskiwane przez gminy środki unijne stanowiły ważne źródło finansowania zadań. Gminie Czernice Borowe pozwoliły one pokryć aż 27,61% wydatków ogółem. Średnia dla gmin powiatu przasnyskiego wynosi 12,87%.

- wykres_2.jpg

1. miejsce
wśród gmin wiejskich województwa mazowieckiego
za udział środków unijnych w wydatkach inwestycyjnych

W stosunku do całości poniesionych przez Gminę Czernice Borowe wydatków inwestycyjnych środki unijne stanowiły aż 96,25%. Średnia dla gmin powiatu przasnyskiego wynosi 53,10%.

 - wykres_3.jpg

Warto zaznaczyć, że Gmina Czernice Borowe zajęła również wysokie pozycje (najwyższe wśród wszystkich gmin z powiatu przasnyskiego) w następujących rankingach:

  • W 2012 roku w rankingu dziennika Rzeczpospolita dotyczącym wykorzystywania środków unijnych w przeliczeniu na jednego mieszkańca, Gmina Czernice Borowe zajęła 1. miejsce wśród gmin wiejskich z terenu województwa mazowieckiego i 7. miejsce w Polsce.
  • W rankingu gmin za lata 2010-2014 opublikowanym przez czasopismo Wspólnota (nr 22, z dnia 31 października 2014 r.), w kategorii „Sukces infrastrukturalny” Gmina Czernice Borowe zajęła wysokie 4. miejsce na Mazowszu.
  • W rankingu dotacji z funduszy unijnych na finansowanie bieżących zadań w oświacie w latach 2007-2015 Gazety Samorządowej WSPÓLNOTA wśród gmin wiejskich znajduje się na 7. miejscu w Polsce. Jest to jednocześnie 3. miejsce wśród gmin wiejskich z terenu województwa mazowieckiego.

Pozyskane środki pozwoliły m.in. na wykonanie przebudowy 48,39 km dróg, wykonanie kanalizacji w Rostkowie, Obrębcu i Czernicach Borowych, przebudowanie 3 zbiorników wodnych w Jastrzębcu, Obrębcu i Czernicach Borowych, wybudowanie 380 przydomowych oczyszczalni ścieków oraz 2 wielozagrodowych oczyszczalni ścieków, wykonanie parkingów przy Urzędzie Gminy i przy kościele w Czernicach Borowych, wyremontowanie 7 świetlic wiejskich, zakupienie 2 samochodów ratowniczo-gaśniczych dla OSP w Rostkowie i OSP w Czernicach Borowych. Ponadto w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przeprowadzono 3-letni program dodatkowych zajęć dla uczniów oraz utworzono odziały przedszkolne.

Justyna Zerman

guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments