Gmina Chorzele zrealizowała projekt pn. „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Chorzele” oraz pozyskała kolejne laptopy dla szkół.

31 lipca, burmistrz Beata Szczepankowska przekazała 24 nowoczesne laptopy oraz wręczyła certyfikaty mieszkańcom Gminy Chorzele, którzy wzięli udział w unijnym programie podnoszenia kompetencji cyfrowych.

 

Gmina Chorzele osiągnęła wszystkie zakładane wskaźniki produktu, tj. w szkoleniach wzięła udział zakładana liczba mieszkańców, w tym osób niepełnosprawnych i ze specjalnymi potrzebami. Zgodnie z założeniem w ramach projektu zakupiono 24 laptopy, które doposażą pracownie komputerowe dwóch szkół – PSP w Pościeniu Wsi oraz PSP w Krzynowłodze Wielkiej. Każda z placówek otrzymała 12 nowoczesnych komputerów, które zapewnią dzieciom edukację na wysokim poziomie.

W ramach programu odbyły się bezpłatne szkolenia dla 264 mieszkańców gminy Chorzele w następujących modułach szkoleniowych: Rodzic w Internecie, Mój biznes w sieci, Moje finanse i transakcje w sieci, Działam w sieciach społecznościowych, Tworzę własną stronę internetową (blog), Rolnik w sieci, Kultura w sieci.

Szkolenia prowadzone były przez pięciu instruktorów z gminy Chorzele i ukończyło je w sumie 259 osób.

– Cieszę się, że program mający na celu podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców naszej gminy zyskał tylu zwolenników. To dzięki Państwa chęci dalszej edukacji, udało się zrealizować wszystkie cele programu, a co za tym idzie pozyskanie kolejnych sprzętów komputerowych dla naszych szkół. Byliście Państwo sercem oraz motorem napędowym tego programu. Po raz kolejny udowodniliśmy, że wspólnymi siłami możemy zyskać naprawdę wiele – podsumowała Beata Szczepankowska.

Całkowita wartość projektu – 147.840,00 zł

Okres realizacji 01.07.2019r. – 31.07.2020 r.

guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments