Gmina Chorzele z budżetem na 2021 r. Jakie inwestycje zaplanowano?

Budżet Gminy i Miasta Chorzele na rok 2021 został uchwalony 29 grudnia 2020 r. Uchwała zapadła 12 głosami „za”, przy jednym głosie przeciwnym i 2 głosach wstrzymujących. Zaplanowano niemal 10 mln zł na inwestycje. Jakie zadania przewidziano do realizacji?

 

Wydatki na rok 2021, mimo coraz trudniejszej sytuacji samorządów zaplanowano w wysokości niemal takiej samej, jak w roku 2020, tj. 63 961 688,53 zł. W strukturze wydatków roku 2021 – Miasto i Gmina Chorzele przeznaczy na inwestycje – ok. 16 %, tj. 9 984 141,13 zł mln zł.

Część tych środków to pozyskane przez gminę pieniądze zewnętrzne. W roku 2021 duży nacisk będzie niezmiennie kładziony na inwestycje i działania proekologiczne, ochronę środowiska, ale też bezpieczeństwo mieszkańców.

Jak podkreślają władze gminy, z troską podchodzą do wspólnego z mieszkańcami planowania przestrzeni publicznej, kładąc nacisk na zaspakajanie potrzeb zarówno dorosłych mieszkańców, seniorów, ale też dzieci i młodzieży oraz niepełnosprawnych.

– Inwestycje, które w roku 2021 będą realizowane to m. in.: dokończenie modernizacji i rozbudowy oczyszczalni ścieków, kolejne prace związane z wodociągami i kanalizacją celem rozwiązania problemu niskiego ciśnienia wody w niektórych obszarach gminy w okresach wzmożonego jej zużycia, zakup zbiornika magazynującego czystą wodę oraz wymiana pomp głębinowych w SUW Zaręby – informuje gmina.

Zbudowane zostaną kolejne drogi i chodniki, jak przebudowa drogi gminnej w Opaleńcu oraz rozbudowa drogi gminnej Gadomiec Chrzczany – Gadomiec Miłocięta.

W budżecie na 2021 r. zaplanowano także środki na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych na drogi i chodniki. Wśród nich jest wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Jedlinka oraz na budowę drogi na osiedlu przy ulicy Grunwaldzkiej.

Zaplanowano także środki na montaż pieców gazowych oraz wymianę rusztów na gazowe w SP nr 1 w Chorzelach, Przedszkolu w Chorzelach, Centrum Usług Wspólnych w Chorzelach, Urzędzie Miasta i Gminy oraz Ośrodku Upowszechniania Kultury.

Gmina zabezpieczyła również w roku 2021 dotację dla Starostwa Powiatowego w Przasnyszu w wysokości 3,5 mln zł na rozbudowę zbiornika retencyjnego wraz z budową górki zjazdowej w Chorzelach.

– Władze gminy złożyły też kolejne wnioski o środki zewnętrzne na następne planowane inwestycje drogowe: przebudowa ulicy Ruda w Chorzelach, przebudowa ulicy Cmentarnej, Rzemieślniczej, Księżycowej, Nowej i Spokojnej w Chorzelach oraz budowa parkingu przy ulicy Cmentarnej, przebudowa drogi gminnej Raszujka – Olszewka, rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Binduga i Krukowo, przebudowa trybun wraz z zadaszeniem i oświetleniem na stadionie miejskim w Chorzelach – czytamy w komunikacie.

Gmina zapewnia ponadto, że nadal będzie korzystała z Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Sołectw i złoży maksymalną dopuszczalną liczbę wniosków o dofinansowanie potrzeb w sołectwach. Do marca 2021 roku trwać będzie odbiór folii rolniczych, na co pozyskano środki zewnętrzne.

– Oprócz potrzebnych mieszkańcom i zakładom pracy inwestycji infrastrukturalnych, władze gminy będą też inwestować w potrzeby społeczne, szkolenia dla mieszkańców w ramach programów unijnych, potrzeby seniorów i osób niepełnosprawnych, rolników za pośrednictwem naszych Spółek Wodnych, czy młodzieży, jak budowa sieci bezpłatnego internetu bezprzewodowego na terenie gminy i inne – podkreśla chorzelski samorząd.

 

M. Jabłońska


 

guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments