Gmina Chorzele. Walne Zebrania Spółek Wodnych Krzynowłoga Wielka i Zaręby.

Jak istotna jest działalność Spółek Wodnych dla mieszkańców, a przede wszystkim rolników, nikomu nie trzeba wyjaśniać. Współpraca władz, delegatów i członków chorzelskich spółek wodnych w władzami Gminy układa się bardzo dobrze. Gmina przekazała w 2019 roku 200 tys. zł. dotacji celowych na zadania realizowane przez Spółki, a ich praca wykonywana na rzecz mieszkańców, a przede wszystkim rolników jest nieoceniona. W sumie, obie Spółki odmuliły w 2019 roku dna rowów melioracyjnych na łącznej długości prawie 15 kilometrów oraz wykosiły rowy na długości prawie 77 kilometrów.

 

29 czerwca, w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Chorzelach odbyły się Walne Zgromadzenia Delegatów Spółek Wodnych działających na terenie Gminy Chorzele, tj. Spółki Wodnej w Krzynowłodze Wielkiej i Zarębach. W zebraniach uczestniczyła burmistrz Miasta i Gminy Chorzele Beata Szczepankowska.

– Przewodniczący Spółki Wodnej Krzynowłoga Wielka Andrzej Moskalik oraz Wiceprzewodniczący Spółki Wodnej Zaręby – Ryszard Kosiorek złożyli podziękowania na ręce burmistrz za dobrą współpracę, wspieranie i zrozumienie potrzeb Spółek oraz przekazywanie dotacji finansowych, które gwarantują realizację zadań na rzecz mieszkańców i  dalsze funkcjonowanie Spółek. Burmistrz również przekazała wszystkim słowa uznania za zaangażowanie i trud wkładany w działalność obu Spółek. Beata Szczepankowska zapewniła o kontynuacji dobrej współpracy i dalszym wspieraniu ważnej działalności – informuje gmina.

Spółka wodna Zaręby:

– Odmulenie dna rowów melioracyjnych na łączną długość ok. 6800 mb.

– Wykoszenie rowów na długości ok 38500 mb

Całkowity koszt prac wyniósł 105.976,50 zł.

Spółka wodna Krzynowłoga Wielka:

– Odmulenie 7000 mb dna rowów melioracyjnych

– Wykoszenie ok. 37850 mb rowów

Całkowity koszt prac wyniósł 110.000,00 zł

guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments