Gmina Chorzele inwestuje w oświatę!

Gmina Chorzele przeznacza ogromne nakłady finansowe, w celu zapewnienia oświaty na najwyższym poziomie oraz stworzenia jak najlepszych warunków do nauki i rozwoju dla uczniów z naszego regionu. Wszystkie działania podejmowane przez gminę na rzecz oświaty w gminie Chorzele służą dobru każdego dziecka. Potrzeby poszczególnych szkół są traktowane z należytą uwagą. Corocznie wszystkie placówki otrzymują środki niezbędne na swoje utrzymanie i funkcjonowanie. Poniżej przedstawiamy analizę wydatków poniesionych w związku z nadchodzącym nowym rokiem szkolnym w poszczególnych szkołach na terenie gminy Chorzele.

W związku z przygotowaniem Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Marszałka J. Piłsudskiego w Chorzelach do rozpoczęcia nowego roku szkolnego, gmina poniesie koszty w wysokości około 260 000 złotych. Kwota ta obejmuje koszty związane z utrzymaniem dodatkowego oddziału w PSP 1 w Chorzelach, który został utrzymany specjalnie na prośbę rodziców. Wiąże się to z poniesieniem przez gminę dodatkowych kosztów utrzymania stanowiska wicedyrektora oraz samego oddziału. Kwoty te będą wynosić odpowiednio prawie 7 500 złotych miesięcznie za utrzymanie funkcji wicedyrektora oraz około 11 000 złotych za miesięczne utrzymanie klasy. Na przełomie roku kwota ta, będzie wynosić niemalże 222 000 złotych. Powyższe środki będą wypłacane z budżetu gminy. Oprócz tego, wyremontowano łazienki, świetlicę, usunięto zacieki ścian i sufitów, pomalowano sale i korytarze. Ponadto, w celu poprawy warunków edukacji uczniów władze samorządowe przeznaczyły także środki n

a zakup 15 nowych komputerów dla dzieci oraz 1 komputera dla nauczycieli. Nowy sprzęt pozwoli na sprawną pracę oraz jeszcze bardziej efektywną naukę technik komputerowych.
Kolejną placówką oświatową, którą należało przystosować do nowego roku szkolnego była Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Papieża Jana Pawła II w Chorzelach. W tym wypadku, jedno z głównych zadań polegało na dostosowaniu niektórych sal dydaktycznych do przyjęcia uczniów z roczników młodszych. W związku z tym przeprowadzono remont łazienek, w celu przystosowania ich do potrzeb uczniów klas I i IV, zakupiono nowe meble do sal lekcyjnych oraz innowacyjne pomoce dydaktyczne do świetlicy szkolnej. Dodatkowo gmina wydatkowała fundusze na remont dachu budynku PSP nr 2 w Chorzelach, za który zapłacono 33 456 złotych oraz na zakupienie paneli podłogowych, farb i innych niezbędnych materiałów służących do odnowienia klas, a także remont schodów. Łącznie na powyższe działania przeznaczono około 180 000 złotych. Duża część tej kwoty, bo aż ponad 135 000 złotych została pozyskana z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2017, dzięki złożonym w maju wnioskom do Ministra Edukacji Narodowej o przyznanie dofinansowania na doposażenie pomieszczeń do nauki, przez Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele. Środki własne wynoszą więc ok. 45 000 złotych.

Odnowienie Zespołu Szkół w Krzynowłodze Wielkiej dotyczyło dużej części placówki. Modernizacja szkoły polegała na remoncie i pomalowaniu sal lekcyjnych i pokoju nauczycielskiego, renowacji klatki schodowej oraz korytarza I piętra budynku. Dzięki wprowadzonym udoskonaleniom uczniowie będą przebywać w przyjaznej i miłej atmosferze, która zapewni poczucie bezpieczeństwa. Suma środków, jakie pokryła gmina z własnego budżetu na remont Zespołu Szkół w Krzynowłodze Wielkiej, wynosi ponad 210 000 złotych.
Remonty objęły także Zespół Szkół w Zarębach, gdzie odnowiono i unowocześniono salę gimnastyczną. Prace naprawcze polegały na wymianie podłogi z paneli drewnianych na wykładzinę sportową, oznaczeniu linii boisk sportowych oraz wykonaniu robót malarskich. Budżet gminy przeznaczył na tą inwestycję prawie 70 000 złotych.
Dbając o bezpieczeństwo i komfort nauki społeczności Zespołu Szkół w Duczyminie, władze samorządowe przeznaczyły na remont szkoły ponad 15 500 złotych. W kwocie tej zawiera się ułożenie kostki brukowej, odnowienie i pomalowanie ścian oraz pozostałe prace związane z bieżącymi naprawami.

Następną szkołą, dla której gmina przeznaczyła środki z własnego budżetu, jest Publiczna Szkoła Podstawowa w Pościeniu Wsi. Uczniowie oraz pracownicy placówki zyskają wyremontowaną łazienkę, dzięki czemu zostaną im zapewnione właściwe warunki sanitarne. W sumie na te działania przeznaczono prawie 900 złotych.

W Publicznej Szkole Podstawowej w Krukowie, przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego naprawiono schody wejściowe oraz uszczelniono kominy. Oprócz tego, wykonano niezbędne prace służące bieżącym naprawom. Łącznie z budżetu gminy przeznaczono na ten cel ponad 3 500 złotych.

Mając na uwadze dobro najmłodszych uczniów naszej gminy, uczęszczających do Przedszkola Samorządowego w Chorzelach przewidziano również fundusze, które posłużyły do odnowienia niektórych elementów budynku. Ogółem za naprawy zapłacono ponad 1000 złotych. Środki te pochodzą z budżetu gminy. Zrealizowane prace pozwoliły na podtrzymanie miłej atmosfery zapewniającej poczucie bezpieczeństwa przedszkolaków z naszej gminy, którzy z wielka przyjemnością i entuzjazmem uczestniczą we wszystkich zabawach i zajęciach prowadzonych na terenie placówki.

Powyższe opisy prac w obrębie oświaty świadczą o tym, że gmina w pełni realizuje wszelkie potrzeby szkół, związane z zapewnieniem prawidłowej oświaty i bezpieczeństwa wszystkich społeczności szkolnych w naszej gminie.

UG Chorzele

guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments