Gazyfikacja Powiatu Przasnyskiego

W dniu 12 lutego b.r. starosta przasnyski Zenon Szczepankowski zorganizował naradę burmistrzów i wójtów z terenu powiatu przasnyskiego w sprawie skoordynowania inwestycji budowy gazociągów na terenie powiatu.

Narada była konsekwencją spotkania w temacie budowy gazociągu średniego podwyższonego ciśnienia – zorganizowanej przez Adama Struzika – marszałka województwa mazowieckiego w dniu 7 lutego b.r. Marszałek zadeklarował na tej naradzie udział województwa mazowieckiego w planowaniu, logistyce, a także wsparcie finansowe przedsięwzięcia w ramach nadchodzącej perspektywy unijnej. W naradzie w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego poza samorządowcami z powiatu przasnyskiego (Zenonem Szczepankowskim  – starostą przasnyskim, Waldemarem Trochimiukiem – burmistrzem miasta Przasnysz, Beatą Szczepankowską – burmistrzem miasta i gminy Chorzele oraz Grażyną Wróblewską – wójtem gminy Przasnysz) i gospodarzem marszałkiem Adamem Struzikiem – udział wzięli przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Wojewódzkiego Biura Planowania Przestrzennego, Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictw S.A.,  Mazowieckiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. oraz dyrektorzy departamentów Urzędu Marszałkowskiego. Na koordynatora przedsięwzięcia z ramienia lokalnych samorządów wyznaczony został Zenon Szczepankowski – starosta przasnyski. Wojewódzkie Biuro Planowania Przestrzennego wykona projekt zagospodarowania północnego Mazowsza z uwzględnieniem gazociągu Lekowo – Przasnysz – Chorzele. Pozostali uczestnicy narady wezmą udział w szczegółowym planowaniu finansowania oraz rozwiązań technicznych tak, aby przedsięwzięcie związane z gazyfikacją powiatu przasnyskiego można było zrealizować w ramach projektu „Dyfuzja procesów rozwojowych na terenie Północnego Mazowsza poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych północnej części powiatu przasnyskiego – etap I” – realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Przasnyszu.

Plany związane z tym oraz innymi projektami realizowanymi przez powiat przasnyski starosta przasnyski Zenon Szczepankowski wraz z marszałkiem województwa Adamem Struzikiem zaprezentują społeczności powiatu w dniu 22 marca b.r. Wszystkich zainteresowanych tymi planami zapraszamy do wzięcia udziału w konferencji. Szczegóły spotkania zostaną w najbliższym czasie podane do publicznej wiadomości.


Sławomir Czaplicki

Kierownik

Referatu Rozwoju Gospodarczego,

Promocji i Rynku Pracy


Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.