FUNDACJA PRZASNYSKIE LICEUM

 W dniu 24 marca 2015r. Zarząd Fundacji „Przasnyskie Liceum” po raz kolejny podjął decyzję o przyznaniu pomocy stypendialnej uczniom naszej szkoły. Zgodnie z wymogami statutowymi wyróżnieni zostali uczniowie, którzy uzyskali bardzo dobre wyniki w nauce, wzorowe zachowanie, wysokie lokaty w olimpiadach przedmiotowych i konkursach tematycznych, a których rodziny znajdują się aktualnie w trudnej sytuacji materialnej.

  Fundacja została ustanowiona z woli wychowanków i sympatyków Liceum Ogólnokształcącego im. Komisji Edukacji Narodowej aktem notarialnym w dniu 2 kwietnia 2003 r. Rejestracja Fundacji przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy nastąpiła w dniu 2 lipca 2003r. i od tego momentu wszelkie nasze działania mają charakter prawomocny.  W końcu grudnia 2005 r. Fundacja uzyskała status organizacji pożytku publicznego.

W trakcie dotychczasowej działalności pomocą materialną objęto ok. 120 uczniów na łączną kwotę ponad 80 tyś. złotych. Stypendia zostały przeznaczone na zakup podręczników, literatury popularno-naukowej i pomocy szkolnych. Środki pozyskiwane są z darowizn instytucji i indywidualnych ofiarodawców, a przede wszystkim z odpisu 1% od podatku. Uzyskana pomoc w całości przeznaczana jest na cele statutowe, gdyż osoby funkcyjne          w Fundacji wszystkie zadania wykonują nieodpłatnie.

 Zachęcamy wszystkich Sympatyków i Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego im. KEN w Przasnyszu do współpracy. Gdyby zaistniała możliwość wsparcia finansowego Fundacji, podajemy numer konta bankowego: Bank Spółdzielczy w Przasnyszu 90892400070000158920010001, a dla osób przekazujących 1% od dochodu numer Fundacji w rejestrze KRS: 0000165731.

 Każda rada, okazana pomoc organizacyjna, materialna lub finansowa są bezcenne  w działaniu dla dobra uczniów Naszego Liceum.


Przewodniczący Rady Programowej

Fundacji „Przasnyskie Liceum”

Zdzisław Zdziarski


guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments