Forum „Edukacja – Rozwój – Przedsiębiorczość” w Zespole Szkół Technicznych w Ciechanowie.

Na zaproszenie Wiesława Leszko – Wojewódzkiego Komendanta Ochotniczych Hufców Pracy w Warszawie Krzysztof Bieńkowski – starosta przasnyski uczestniczył w Forum „Edukacja – Rozwój – Przedsiębiorczość”, które odbyło się 12 czerwca br. w Ciechanowie.

W części konferencyjnej w formie prelekcji – warsztatów poruszone zostały takie tematy, jak: kompetencje kluczowe w zakresie edukacji, rynku pracy i przedsiębiorczości, dotacje z Urzędu Pracy i związane z tym warunki otrzymania oraz procedury czy bezpieczny wyjazd za pracą i powrót z zagranicy. Zaproszony na forum pracodawca zaprezentował przybyłym wykład „Moja droga do przyszłej firmy”, który cieszył się dużym zainteresowaniem.

W swoim wystąpieniu Krzysztof Bieńkowski podkreślił rolę właściwego kształcenia młodego pokolenia, które zdobywając wiedzę i doświadczenie, również zagranicą, powinno mieć też zaszczepione poczucie własnej wartości i chęć podejmowania w Polsce własnej działalności gospodarczej. To właśnie polskie firmy są gwarantem suwerenności i dobrobytu Polski i naszego regionu.

Forum towarzyszyły stoiska i wystawy związane edukacją i rynkiem pracy. Obok Ochotniczych Hufców Pracy w Warszawie współorganizatorami byli Młodzieżowe Centra Kariery oraz Ośrodek Szkolenia Zawodowego.
Źródło Starostwo Powiatowe w Przasnyszu
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments