Europejskie Dni Dziedzictwa 2013 r.- Powstanie Styczniowe

Tegoroczna edycja Europejskich Dni Dziedzictwa odbywa się pod hasłem „Nie od razu Polskę zbudowano” a ich obchodom przyświeca tematyka powstania styczniowego i dlatego sobotnie spotkanie w Bibliotece poświęcone było 150 rocznicy wybuchu tego narodowowyzwoleńczego zrywu.

Spotkanie rozpoczęło się prelekcją dr Teresy Kaczorowskiej na temat życia i twórczości oraz działalności niepodległościowej Józefa Narzymskiego- dramaturga i prozaika, uczestnika konspiracji poprzedzającej powstanie styczniowe, Członka Komitetu Centralnego Czerwonych w 1862 r. i Rządu Narodowego w 1863 r., ostatniego właściciela majątku Bogate.

Kolejnym punktem programu był koncert pieśni patriotycznych w wykonaniu Józefa Fraksteina -śpiewaka operowego, wybitnego solisty Warszawskiej Opery Kameralnej oraz pianistki Haliny Promińskiej. Ich występ zachwycił wszystkich uczestników spotkania i został nagrodzony gromkimi brawami. Było to dla Biblioteki i społeczności lokalnej niecodzienne wydarzenie gościć tak znakomitych artystów.

Ponadto na program spotkania złożyły się: prezentacja multimedialna „Powstanie styczniowe w grafikach Artura Grottgera” , referat „Powstanie styczniowe na Północnym Mazowszu”( Paweł Czaplicki) oraz recytacja wierszy o tematyce powstańczej (Adriana Sadowska). Na zakończenie Pani Wójt Grażyna Wróblewska opowiedziała o rodzie Narzymskich, patriotycznym rodzie szlacheckim, którego członkowie pełnili ważne funkcje polityczne, społeczne, gospodarcze oraz kulturalne na szczeblu regionalnym, jak i ogólnokrajowym.

Spotkanie zrealizowano przy wsparciu finansowym Gminy Przasnysz w ramach współpracy Biblioteki ze Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Gminy Przasnysz przy realizacji zadania publicznego pn. „Upowszechnianie dziedzictwa kulturowego i tradycji poprzez organizację imprez związanych z rocznicami historycznymi, znanymi postaciami z terenu gminy oraz lokalnymi tradycjami”.


 


Ilona Bojarska


guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments