Europejski Tydzień Szczepień na Mazowszu

W 2012 r. szczepieniami objęto ponad 1 mln dzieci i młodzieży do 19 roku życia – to ponad 98%. 1025 osób odmówiło zaszczepienia dziecka. W ubiegłym roku mazowiecki sanepid zrealizował 1159 kontrole w 1511 punktach szczepień. Bezpieczeństwo stosowania szczepionek omówiono na konferencji naukowej¹ zorganizowanej przez Wojewódzką Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Warszawie we współpracy z Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim.

Mazowiecki sanepid prowadzi nadzór nad szczepieniami mieszkańców regionu. W 2012 roku skontrolowano 1023 podmioty lecznicze, wykonujące szczepienia ochronne w 1511 punktach szczepień (z uwzględnieniem oddziałów noworodkowych). Przeprowadzono w nich w sumie 1159 kontroli. Skontrolowane punkty szczepień spełniają wymagania, jakim powinny odpowiadać gabinety o charakterze zabiegowym oraz warunki zachowania zasad łańcucha chłodniczego, wymagane przy przechowywaniu szczepionek. W 132 punktach szczepień (9% działających na Mazowszu) stwierdzono braki i opóźnienia w terminach realizacji szczepień. W wielu przypadkach spowodowane były świadomą odmową zaszczepienia dziecka, wyrażoną przez rodziców na piśmie. Na Mazowszu 1025 osób nie dopełniło obowiązku szczepień (wzrost w stosunku do ubiegłego roku o 101). Według Programu Szczepień Ochronnych w 2012 r. szczepieniami objęto 1 mln 32 tys. 730 dzieci i młodzieży do lat 19. Stwierdzono 178 przypadków niepożądanych odczynów poszczepiennych.

Do osób, które uchylają się od obowiązku szczepienia, sanepid wystosował pisemne powiadomienia o potrzebie, skuteczności, bezpieczeństwie i obowiązku szczepień oraz możliwości zastosowania sankcji. Pracownicy inspekcji prowadzili w niektórych przypadkach indywidualne rozmowy z rodzicami, współpracowali w tym zakresie z pielęgniarkami środowiskowymi i ośrodkami pomocy socjalnej. Zgodnie z art. 115 kodeksu wykroczeń osoby, które nie poddadzą się obowiązkowemu szczepieniu ochronnemu przeciw gruźlicy lub innej zakaźnej chorobie podlegają karze grzywny w wysokości do 1,5 tys. zł lub karze nagany.

Organizację szczepień w Polsce reguluje Ustawa o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. Dzieli ona szczepienie na: obowiązkowe (dzieci i młodzieży w określonym wieku oraz osób narażonych w sposób szczególny na zakażenie), zalecane (niefinansowane z budżetu). Szczepienia obowiązkowe odbywają się zgodnie z programem szczepień, który ogłasza Główny Inspektor Sanitarny. Koszty zakupu tych szczepionek finansowane są z budżetu państwa. Koszty zakupu preparatów do szczepień zalecanych ponosi osoba poddająca się szczepieniu, badanie i przeprowadzenie szczepienia pokrywa NFZ.


¹ Konferencję „Szczepienia jako element programów zdrowotnych”, zrealizowano w ramach Europejskiego Tygodnia Szczepień 22 – 27 kwietnia. Jej celem jest zwrócenie uwagi na znaczenie szczepień jako najskuteczniejszej formy zapobiegania chorobom zakaźnym i zakażeniom.


Mazowiecki Urząd Wojewódzki


guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments