Elektroniczna administracja bliżej obywatela

Starostwo Powiatowe w Przasnyszu informuje, że wszyscy obywatele zainteresowani korzystaniem z elektronicznego dostępu do usług administracji publicznej mogą uzyskiwać profil zaufany (niezbędny do korzystania z tego typu usług) w siedzibie Starostwa Powiatowego – ul. św. St. Kostki 5 06-300 Przasnysz, pok. nr 27.

Dostęp do usług administracji publicznej jest możliwy dzięki stronie internetowej www.epuap.gov.pl. Z jej pośrednictwem urzędy mogą udostępniać swoje usługi do bezpłatnego wykorzystania przez obywateli. Aby jednak moc prawna takich działań była wiążąca dla urzędu, każdy użytkownik musi dysponować zaufanym profilem publicznym.

Profil zaufany z kolei to zestaw danych elektronicznych, dzięki którym konkretna osoba jest identyfikowana w danym systemie uwierzytelniającym. Taki profil pozwala zidentyfikować osobę występującą z zapytaniem czy wnioskiem do urzędu. Bez niego nie można w pełni korzystać z usług przekazywanych za pośrednictwem systemu e-PUAP.

Przasnyskie starostwo realizuje powyższe działania dzięki projektowi pn. „Wdrożenie standardów świadczenia elektronicznych usług publicznych ePUAP w Starostwie Powiatowym w Przasnyszu” współfinansowanemu przez Ministerstwo Cyfryzacji.


 

guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments