EKSPERCI O FENOMENIE POWIATU PRZASNYSKIEGO

EKSPERCI O FENOMENIE POWIATU PRZASNYSKIEGO I NOWATORSKIM ZARZĄDZANIU JEDNOSTKĄ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO JAKO GŁÓWNYM CZYNNIKU SUKCESU PRZASNYSKIEGO STAROSTWA I POWIATU – cześć I
…oraz trochę zdjęć na dobry początek cyklu …
Niebawem kolejne cytaty, wypowiedzi, analizy, czy opinie ekspertów dotyczące sukcesów starostwa i powiatu przasnyskiego.

(…)”Występują jednak przykłady jednostek, które pomimo słabej bazy ekonomicznej potrafią rozwijać się szybko, stając się ośrodkami wzrostu o dużym znaczeniu regionalnym. Jednym z przykładów jednostki samorządu terytorialnego szczebla lokalnego, która dzięki aktywnej i kreatywnej polityce inwestycyjnej zrealizowała bardzo wiele kluczowych dla wzrostu atrakcyjności powiatu inwestycji infrastrukturalnych, jest leżący w północnej części województwa mazowieckiego powiat przasnyski. Powiat osiągnął sukces pomimo dużych ograniczeń wynikających z relatywnie niewielkiego poziomu dochodów własnych, niekorzystnej struktury gospodarki z wyraźną dominacją niskotowarowego sektora rolniczego oraz wieloletnich zapóźnień w zakresie rozwoju infrastruktury społecznej i technicznej”(…).

Źródło: Remigiusz Górniak, „Kreatywność władz samorządowych w kształtowaniu polityki inwestycyjnej na przykładzie powiatu przasnyskiego”, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu pod red. prof. nadzw. dr hab. Ryszarda Brola pt.„ Gospodarka lokalna i regionalna w teorii i praktyce”


 

guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments