Dzień Strażaka w Przasnyszu. Nadano stopnie służbowe i odznaczenia.

W piątek, 11 maja 2018 r. na placu Komendy Powiatowej PSP w Przasnyszu odbył się uroczysty apel z okazji Dnia Strażaka.  Była to okazja do podsumowania naszych działań,  wręczenia odznaczeń i aktów nadania wyższych stopni służbowych.

Uroczystość, zgodnie z ceremoniałem pożarniczym rozpoczęła się meldunkiem złożonym przez Dowódcę uroczystości mł. bryg. Jarosława Andruszkiewicza przedstawicielowi Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego PSP st. bryg. Waldemarowi Dejneko oraz wciągnięciem flagi na maszt podczas którego odegrano Hymn Rzeczypospolitej Polskiej.

Zaproszonych gości, którzy zaszczycili swoją obecnością naszą uroczystość przywitał Komendant Powiatowy PSP w Przasnyszu st. bryg. Waldemar Białczak. W dalszej części odczytano postanowienia i rozkazy personalne o nadaniu odznaczeń i wyższych stopni służbowych. Wyróżnionych strażaków dekorowali oraz wręczali akty nadania wyższych stopni – przedstawiciel Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego PSP oraz Komendant Powiatowy PSP w Przasnyszu.

 1. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji postanowieniem z dnia 25 kwietnia 2018 r.

Srebrną  Odznaką „Zasłużony Dla Ochrony Przeciwpożarowej” odznaczył:

 • mł.bryg. Jarosława Andruszkiewicza
Brązową Odznaką „Zasłużony Dla Ochrony Przeciwpożarowej” odznaczył:
 • ogn. Olgę Król
 • ogn. Artura Jaroszewskiego
 1. Komendant Główny PSP – Dyplomem za szczególne zaangażowanie w działaniach ratowniczo-gaśniczych wyróżnił:
 • kpt. Mieczysława Prekiel
 1. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji rozkazem personalnym  z dnia 19 kwietnia 2018 r. nadał stopień Brygadiera:
 • mł.bryg. Januszowi Kalinowskiemu
 1. Komendant Główny PSP rozkazem personalnym  z dnia 16 kwietnia 2018 r. nadał stopnie Aspiranta :
 • mł.asp. Mariusza Keczmerskiego
 • mł.asp. Piotra Kuligowskiego
 • mł.asp. Bartosza Prekiel
 1. Mazowiecki Komendant Wojewódzki PSP rozkazem personalnym z dnia 23 kwietnia 2018 r. nadał stopień:
Starszego ogniomistrza
 • ogn. Marka Biedrzyckiego
Ogniomistrza
 • mł.ogn. Grzegorza Domańskiego
 • mł.ogn. Zbigniewa Smolińskiego
Młodszego ogniomistrza
 • sekc. Roberta Chmielewskiego
 • sekc. Daniela Kołodziejczyka
Sekcyjnego
 • str. Łukasza Ciacha
 • str. Rafała Krawczyka
 • str. Arkadiusza Sekunę
 • str. Rafała Smolińskiego
 1. Mazowiecki Komendant Wojewódzki PSP rozkazem  z dnia 26 kwietnia 2018 r. wyróżnił następujących strażaków nagrodą pieniężną:
 • sekc. Łukasza Cieślaka
 • sekc. Daniela Kołodziejczyka
 • ogn. Olgę Król
 • asp.sztab. Andrzeja Kupiszewskiego

 

W dalszej części uroczystości odczytano notę historyczną na temat 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości oraz listy z życzeniami Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Wiceministra MSWiA i Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej.
Życzenia i podziękowania złożyli na ręce Komendanta Powiatowego Goście, którzy zaszczycili nas swoją obecnością:
 • Starosta Powiatu Przasnyskiego – Zenon Szczepankowski
 • Kierownik  Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego –  Krzysztof Bieńkowski
 • Przedstawiciel MKW PSP – Naczelnik Wydziału Operacyjnego KW PSP w Warszawie – st.bryg. Waldemar Dejneko
 • Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele – Beata Szczepankowska
 • Zastępca Burmistrza Miasta Przasnysz – Wiesława Helwak
 • Wójt Gminy Jednorożec –  Krzysztof Stancel
 • Proboszcz parafii Chrystusa Zbawiciela w Przasnyszu – ks. Romuald Ciesielski
 • Komendant Powiatowy Policji w Przasnyszu – insp. Tomasz Łysiak
 • Przedstawiciel Dowódcy 2 Ośrodka Radioelektronicznego w Przasnyszu –ppłk. Mirosław Orłowski
 • Nadleśniczy Nadleśnictwa ParciakiMarian Firer
 • Zastępca Nadleśniczego Nadleśnictwa Przasnysz – Grzegorz Tarkowski
 • Dyrektor SP ZZOZ w Przasnyszu – Jerzy Sadowski
 • Zastępca Dyrektora SP ZZOZ w Przasnyszu – Urszula Maćkowska
 • Komendant Powiatowy PSP w Makowie Maz. – st.bryg. Arkadiusz Gołębiewski
 • Były Komendant Powiatowy PSP w Przasnyszu – st.bryg. w st.spocz. Sławomir Niestępski
 • Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Przasnyszu – dh Bogdan Rzepczyński

 

Źródło KP PSP Przasnysz

Skomentuj artykuł

avatar