Dzień Pracownika Socjalnego 2016

Dzień 21 listopada to święto wszystkich pracowników służb społecznych, w tym ośrodków pomocy społecznej. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przasnyszu zlokalizowany jest w trzech siedzibach. Główny urząd mieści się przy ul. Św. Stanisława Kostki 5., Ośrodek Rehabilitacji dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej, będący w strukturze Ośrodka, znajduje się w Urzędzie Miasta przy ul. Kilińskiego 2,  Środowiskowy Dom Samopomocy natomiast – przy ul. Św. Wojciecha 5.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przasnyszu zatrudnia 41 pracowników, którzy świadczą codzienną pomoc mieszkańcom Przasnysza. Zakres pomocy jest bardzo szeroki i zróżnicowany. Oprócz świadczeń pieniężnych i pracy socjalnej dla osób potrzebujących, która może przyjmować różne formy, do pracy z osobami niepełnosprawnymi, służącej przygotowaniu ich do życia w społeczeństwie i funkcjonowania w środowisku.

Praca socjalna obejmuje nie tylko pomoc doraźną, lecz także długofalowe działania ukierunkowane na wspieranie rozwoju jednostek, rodzin i całych społeczności. Stałą opieką objętych jest rocznie około 600 rodzin. Poza tym pomocą objęte są rodziny korzystające z Funduszu Alimentacyjnego – 160 rodzin, Świadczeń Rodzinnych – 820 rodzin, Programu 500+ – 1350 rodzin, a także rodziny, w których zaistnieje jakakolwiek forma przemocy – 80 rodzin.

Dzień Pracownika Socjalnego to szczególna sposobność do przekazania wyrazów uznania i podziękowania za zaangażowanie w pracę na rzecz drugiego człowieka. Przedstawiciele władz miasta Przasnysza, w środę 23 listopada br., uczestniczyli z dyrekcją, pracownikami oraz emerytowanymi pracownikami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przasnyszu, w uroczystych obchodach Dnia Pracownika Socjalnego. Przybyli na tę uroczystość:

Burmistrz Przasnysza – pan Waldemar Trochimiuk
Zastępca Burmistrza – pani Wiesława Helwak
Przewodniczący Rady Miejskiej – pan Piotr Jeronim

– podziękowali pracownikom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przasnyszu za ich efektywną pracę w ciągu minionego roku oraz za serce i zaangażowanie.

Pani Joanna Cieślik – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przasnyszu, podsumowała miniony rok pracy. Stwierdziła, że był to rok bardzo wytężonej pracy, rok trudnych wyzwań i zmian spowodowanych wprowadzeniem Programu 500 + . Przedstawiła pracowników, zatrudnionych w celu realizacji nowych zadań, jak i tych, którzy zostali przyjęci za pracowników odchodzących na emerytury. Podziękowała wszystkim pracownikom za rzetelność, wytrwałość, solidność i sumienność w realizacji przydzielonych zadań.

Przy kawie i herbacie był czas na refleksje i dyskusje. W miłej atmosferze mijał czas wspólnego świętowania.

źródło: MOPS Przasnysz

guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments