DZIEŃ PAPIESKI

„Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią.” To właśnie ta pieśń rozpoczęła kolejny Dzień Papieski w ZSP w Przasnyszu. 12 października 2016 roku o godzinie 11.30 na sali gimnastycznej odbył się apel upamiętniający wielkiego Polaka jakim był Jan Paweł II.

  Uroczystość rozpoczął wicedyrektor Wojciech Włodarczyk. Przypomniał jak wyjątkową postacią był Jan Paweł II i jak ważną powinien być w życiu każdego z nas. Następnie głos zabrał Jan Majewski, odpowiedzialny za organizacją tej uroczystości. Dziękował wszystkim, którzy pomogli w zbiórce pieniędzy na żywy pomnik Jana Pawła II. W tym roku zbiórkę pieniężną przeprowadzili uczniowie kl. III TE. Zebrano 646 zł na ten szczytny cel.

    Jan Paweł II od początku swego pontyfikatu często spotykał się z młodymi. Kochał młodzież, podkreślał, że jest ona przyszłością świata i nadzieją Kościoła. 22 października 1978 r. po uroczystej inauguracji pontyfikatu na placu św. Piotra powiedział: „Wy jesteście nadzieją świata, nadzieją Kościoła, Wy jesteście moją nadzieją”. To właśnie On zapoczątkował Światowe Dni Młodzieży. W obecności tysięcy młodych z wielu krajów ogłosił Niedzielę Palmową Światowym dniem młodzieży. Swą decyzję uzasadnił słowami: „Niedziela Palmowa wprowadza nas w tajemnicę paschalną Chrystusa. W niej wszystko osiąga swój zenit. Chodzi o to, aby młodzież przyjęła te tajemnicę paschalną do serc jako dar Bożej miłości”.

   Prowadzący apel opowiedzieli o miejscu i czasie kolejnych światowych dni młodzieży, przypomnieli, że choć ta piękna uroczystość zmieniała swego opiekuna to przesłanie jakie niósł Jan Paweł II nie przeminęło i jest kontynuowane.

   Tak wspaniałemu dniu towarzyszyła wyjątkowa muzyka. Uczniowie zaprezentowali ulubione pieśni Jana Pawła II,  takie jak: „Pan jest pasterzem moim” czy „ Barka”. Oprawę muzyczną przygotował szkolny zespół muzyczny „JOY” pod kierownictwem pana Tomasza Wójcika.

   „ Jeszcze będzie pięknie, mimo wszystko. Tylko załóż wygodne buty, bo masz do przejścia całe życie”. To przesłanie do młodzieży zakończyło uroczystość Dnia Papieskiego w szkole ZSP w Przasnyszu.

Michał Mocek


guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments