Drogi lokalne w 2014 roku: listy rankingowe ogłoszone – zobacz gdzie znalazł się Przasnysz

29 listopada 2013 roku Pan Dariusz Piątek, wicewojewoda mazowiecki zatwierdził przedstawioną przez Komisję oceniającą wnioski w ramach programu wieloletniego pod nazwą „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”, ostateczną listę rankingową wniosków. Znalazło się na niej 190 zadań – 58 w części dotyczącej dróg powiatowych i 132 w części dotyczącej dróg gminnych. Na liście znajdują się wszystkie wnioski, które zostały ocenione merytorycznie przez Komisję.

Lista zakwalifikowanych wniosków o dofinansowanie zadań na 2014 rok w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój” przekazana została do akceptacji Ministra Administracji i Cyfryzacji, który zgodnie z zapisami programu powinien ją zatwierdzić do 20 grudnia 2013 r.

Wojewoda mazowiecki zarekomendował na powyższej liście do dofinansowania 22 wnioski, w tym 10 znajdujących się w Części A – Drogi powiatowe i 12 w Części B – Drogi gminne.

W trakcie naboru wniosków na 2014 rok złożonych zostało 195 wniosków o dofinansowanie zadań. Ze względów formalnych odrzuconych zostało 5 wniosków.


drogi lokalne infoprzasnysz


guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments