Dożynkowa inauguracja nowej inwestycji Gminy Przasnysz

Już w niedzielę, 8 września, na terenie Świętego Miejsca odbędą się kolejne gminno-miejsko-powiatowe Dożynki.  Dla mieszkańców naszej gminy będzie to okazja nie tylko do podziękowania za udane zbiory, lecz także możliwość zaprezentowania Nowej inwestycji, którą wykonano za unijne pieniądze.

Od 2012 roku w Świętym Miejscu i Krępie Starej realizowano kolejny projekt Gminy Przasnysz dofinansowany ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) w ramach programu „Odnowa i rozwój wsi”. Obiektem działań modernizacyjnych stała się remiza strażacka w Krępie, a także plac położony w pobliżu kościoła w Świętym Miejscu, który jest traktowany jako lokalne sanktuarium maryjne.

Projekt pn. „Zwiększenie atrakcyjności miejscowości Stara Krępa i Święte Miejsce poprzez stworzenie warunków do rozwoju społecznego i turystyki” rozpoczęto realizować w sierpniu ubiegłego roku. Była to inwestycja wielozadaniowa, a jej pierwotna wartość znacznie przekroczyła półtora miliona złotych. Dzięki przetargowi udało się zmniejszyć koszty do ok. 1,15 mln zł. Spora część zaangażowanych środków pochodzi z funduszy unijnych – łącznie Gmina Przasnysz będzie mogła odzyskać 500 tys. złotych.

Wśród celów projektu zapisano m.in. budowę parkingu dla pielgrzymów i osób odwiedzających Święte Miejsce, wraz z zagospodarowaniem placu przykościelnego (budowa wiat, ustawienie ławek, placu zabaw), a także zwiększenie integracji społecznej w Krępie Starej przez utworzenie lokalnej świetlicy wiejskiej w obecnej remizie.  Obecny budynek strażacki został gruntownie zmodernizowany (wymiana okien i drzwi, budowa instalacji CO, wykonanie zaplecza socjalnego itd.). Dzięki środkom unijnym udało się też zmodernizować boisko trawiaste znajdujące się przy remizie, wybudować kort tenisowy oraz zainstalować stoły do popularnego ping-ponga.

Krótka charakterystyka projektu:

Zwiększenie atrakcyjności miejscowości Stara Krępa i Święte Miejsce poprzez stworzenie warunków do rozwoju społecznego i turystyki

Wartość zadania – 1 148 591,00 zł

Dofinansowanie z PROW – 500 000,00 zł

Wkład z budżetu gminnego – ok. 648 591,00 zł

I . Wykonanie parkingu w miejscowości Święte Miejsce, gdzie wybudowano:

– miejsca postoju z płyt ażurowych

– ciągi komunikacyjne

– obiekty małej architektury

– elementy wyposażenia placu zabaw

– zadrzewienie

II. Rozbudowa Świetlicy przy OSP w miejscowości Stara Krępa, gdzie w ramach rozbudowy:

– zbudowano łącznik pomiędzy budynkiem świetlicy a budynkiem socjalnym

– przebudowano część świetlicy

– wykonano ogrzewanie CO

– wykonano całe zaplecze socjalne.


Urząd Gminy Przasnysz


guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments