Dotacje na zabytki przyznane. Są pieniądze na kościoły w Rostkowie, Zielonej, Krasnem i na… kolejkę wąskotorową.

Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków przyznał dotacje na historyczne obiekty w naszym powiecie. Pomoc popłynie do parafii i stadniny koni w Krasnem, kościołów w Zielonej i Rostkowie. Jest również nadzieja na remont dworu w Szczukach, w którym mieszkała noblistka Maria Skłodowska. Największym zaskoczeniem są środki na kolejkę wąskotorową.

 

Jak wiemy, Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków za najcenniejszy zabytek na naszym terenie uważa pozostałości kolejki wąskotorowej. Teraz dał temu wyraz, przeznaczając 57 tys. zł  na sporządzenie dokumentacji – „Przestrzenny układ komunikacyjny Mławskiej Kolejki Dojazdowej na odcinku Żebry – Czernice Borowe – Chojnowo – Górki – Obrębiec”. Powodów do hurraoptymizmu jednak nie ma, ponieważ na przywrócenie wąskotorówki do życia potrzeba milionów. Co więcej, dofinansowanie zostało udzielone na wniosek Lokalnej Organizacji Turystycznej Północnego Mazowsza, która przed kilkoma laty otrzymała 0,5 mln zł dotacji na przywrócenie do stałego ruchu turystycznego kolei wąskotorowej na 12 km odcinku Leszno–Przasnysz–Górki oraz ruchu drezyn rowerowych. Jak wiemy, żaden regularny ruch turystyczny się nie odbywa, a o wspaniałej atrakcji, którą stanowi nasza kolejka pisaliśmy m.in. tu:

Przasnyska kolejka umiera. Wandale zadają jej ostateczne ciosy. Zawiadomiliśmy prokuraturę.

 

Są jednak również środki, które budzą nadzieje na racjonalne wykorzystanie. 200 tys. zł trafi do parafii pw. św. Mateusza w Zielonej na wymianę pokrycia dachowego i wzmocnienie konstrukcji budynku kościoła. Chodzi o przepiękny i bezcenny zabytek – modrzewiowy kościół powstały w latach 1772–1774.

 

Również 200 tys. zł konserwator przyznał parafii p.w. św. Stanisława Kostki w Rostkowie, która jest celem pielgrzymek z całej Polski i prawdziwym turystycznym skarbem naszego powiatu. Suma ta zostanie przeznaczona na prace remontowo-konserwatorskie wieży głównej, elementów wieżyczkowych (sterczyn) oraz hełmu iglicy nad prezbiterium kościoła.

 

100 tys. zł trafi do stadniny koni w Krasnem na opracowanie I etapu prac projektowych dotyczących zabytkowej oficyny „Ochronka” wzniesionej ok. 1895 r.

 

Ponadto krasieńska stadnina uzyskała również 100 tys. zł na opracowanie I etapu prac projektowych w zabytkowym murowanym dworze w Szczukach. Przez kilka lat mieszkała tam późniejsza polska noblistka Maria Skłodowska. Dziś dwór popada w ruinę, a turystyczny potencjał tego miejsca jest obecnie niemal zerowy.

 

Sito weryfikacji pozytywnie przeszły także wnioski parafii  św. Jana Chrzciciela w Krasnem; 100 tys. zł trafi na prace restauratorsko – konserwatorskie w ołtarzu głównym kościoła. Dodatkowo, niemal 84 tys. zł pozwoli sfinansować także prace dotyczące elementów wystroju: chrzcielnicy, sześciu świeczników ołtarzowych oraz krucyfiksu. Parafia zrealizuje także II etap prac polegających na odrestaurowaniu epitafijnych tablic rodziny Krasińskich, z których najstarsze pochodzą z XVI w. Na ten cel popłynie 70 tys. zł.

M. Jabłońska


 

guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments